Mitigating Marine Plastic Debris

Did you know

Plastic waste could take 100 or even 1,000 years to decompose in landfills while inflicting detrimental effects on humans and the environment.

Project introduction

Project: Mitigating marine plastic debris in viet nam

Timeline: 10/2019 – 12/2023

Project sponsor: Wwf-germany (federal ministry of the environment, nature conservation and nuclear safety, federal republic of germany)

Project owner: Viet nam administration of sea and islands

Governing Body: Ministry of natural resources and environment

Participating area: Ministry a luoi, da nang, dong hoi, ha tinh, long an, rach gia, tuy hoa, con dao, cu lao cham, phu quoc

Dự án được chính thức phê duyệt theo Quyết định số 1462/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 07 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần giảm ô nhiễm rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam thông qua việc hỗ trợ xây dựng các văn bản hướng dẫn để thực hiện các chính sách ưu tiên liên quan đến chất thải nhựa, các hoạt động truyền thông, tăng cường năng lực, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi đối với chất thải nhựa, nhằm hỗ trợ thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 tại Việt Nam

Project news

ISSUE 7

1st quarter, 2022

ISSUE 8

2nd quarter, 2022

Môi trường

Rác thải nhựa là một vấn đề toàn cầu: nó giết chết động vật hoang dã, làm ô nhiễm đại dương và nước trên trái đất, và tồn tại lâu hơn nhiều so với thời gian sử dụng của chúng

Rác thải nhựa hiện được tìm thấy ở những vùng xa xôi nhất trên hành tinh. Nó giết chết các sinh vật biển và đang gây hại lớn cho các cộng đồng sống phụ thuộc vào đánh bắt cá và du lịch.

 

-- António Guterres

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc

Objectives and Missions

COMMUNICATION PROGRAM TO RAISE AWARENESS AND DRIVE BEHAVIOUR CHANGE

Implement communication programs to build capacity, raise awareness and drive behaviour change towards the mitigation of plastic waste at central and local levels.

MANAGEMENT POLICY AND EXTENDED PRODUCER RESPONSIBILITY

Develop and implement policies to ensure improved solid waste management and incorporate a support mechanism that aids the adoption of Extented Producer Responsibility (EPR) schemes for the manufacture and use of plastic packaging.

PLASTIC SMART CITIES

Design plastic waste reduction pilots in 07 (seven) representative cities/districts based on WWF’s Plastic Smart Cities with a high level of commitment.

PLASTIC SMART CITIES

Manage the plastic waste in 03 (three) key marine protected areas including Phu Quoc, Cu Lao Cham and Con Dao.

Connect with us