84 TỔ CHỨC CÙNG HƯỚNG VỀ HIỆP ƯỚC TOÀN CẦU NHẰM CHẤM DỨT Ô NHIỄM NHỰA

26/10/2022

84 tổ chức, bao gồm các doanh nghiệp đa quốc gia, tổ chức tài chính và tổ chức phi chính phủ (NGO), đã thông báo về một tầm nhìn chung về Hiệp ước toàn cầu nhằm chấm dứt ô nhiễm nhựa – một hiệp ước hiệu quả và có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ. Trên cơ sở tầm nhìn này, nội dung thảo luận chính sách sắp tới với các Chính phủ sẽ được thực hiện thông qua Mạng lưới doanh nghiệp vì một Hiệp ước toàn cầu về ô nhiễm nhựa do Quỹ Ellen MacArthur và WWF khởi xướng.

Tiếp nối các hoạt động đã được thực hiện nhằm tăng thêm sức mạnh cho tiếng nói của doanh nghiệp trong quá trình đàm phán giữa các chính phủ, các tổ chức cho rằng: hiệp ước toàn cầu chính là cơ hội quan trọng nhất để đẩy nhanh tiến trình xây dựng nền kinh tế tuần hoàn – nơi nhựa không còn là rác thải hay là nguồn gây ô nhiễm, mà giá trị từ các sản phẩm và vật liệu nhựa sẽ được bảo toàn trong nền kinh tế. Quá trình đàm phán hiệp ước dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2024, với mục tiêu thống nhất một lộ trình để chấm dứt cuộc khủng hoảng ô nhiễm nhựa cho các thế hệ mai sau.

“Ô nhiễm nhựa là một cuộc khủng hoảng xuyên biên giới, không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến đại dương và các sinh vật mà còn ảnh hưởng đến sinh kế của cộng đồng từ đô thị lớn đến khu vực ven biển. Các giải pháp do vậy cũng cần phải phù hợp với quy mô và phạm vi ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng này” – Erin Simon, Phó Chủ tịch kiêm Lãnh đạo phụ trách về Rác thải Nhựa và Doanh nghiệp, WWF-Mỹ, cho biết. “Chúng ta không thể phí phạm thêm thời gian. Việc cần làm nhất bây giờ là sự phối hợp hành động trên toàn cầu nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ô nhiễm nhựa. Mạng lưới doanh nghiệp vì một Hiệp ước toàn cầu về ô nhiễm nhựa sẽ đẩy nhanh tiến trình buộc thế giới phải từ bỏ cách tư duy kinh doanh như thường lệ (business-as-usual) và mở ra kỷ nguyên mới với hy vọng cuối cùng chúng ta cũng có thể thực hiện được mục tiêu chấm dứt ô nhiễm nhựa”.

Trước cuộc họp đầu tiên của Ủy ban Đàm phán Liên Chính phủ (INC) – dự kiến diễn ra cuối tháng 11 năm nay, các tổ chức đồng lòng tham gia đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cần đạt được các mục tiêu, quy tắc và nghĩa vụ mà các quốc gia thành viên phải thực hiện trong phạm vi của mình. Đối với doanh nghiệp và nhà đầu tư, hiệp ước cũng sẽ tạo ra một sân chơi bình đẳng và ngăn chặn việc sử dụng các giải pháp chắp vá, rời rạc. Quỹ Ellen MacArthur và WWF sẽ liên kết các tổ chức có cùng tầm nhìn để xây dựng các khuyến nghị về chính sách, thảo luận với các đại diện đàm phán hiệp ước, giúp củng cố sự tin tưởng vào lợi ích và tầm quan trọng của Hiệp ước toàn cầu về ô nhiễm nhựa trong cộng đồng doanh nghiệp.

Nhiều doanh nghiệp và quốc gia đã và đang triển khai các giải pháp để giải quyết ô nhiễm nhựa. Nhưng tác động của các hành động đơn lẻ này không đạt được mức mà thế giới đang rất cần để chấm dứt cuộc khủng hoảng ô nhiễm trắng hiện nay. Cần có một Hiệp ước toàn cầu về ô nhiễm nhựa đủ tầm. Hôm nay, chúng tôi, cùng với WWF, chính thức tuyên bố kế hoạch thành lập Mạng lưới doanh nghiệp vì một Hiệp ước toàn cầu về ô nhiễm nhựa. Chúng tôi kêu gọi sự tham gia của các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng nhựa để cùng xây dựng một hiệp ước toàn cầu hiệu quả với nhiều tham vọng nhằm đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn mà trong đó giá trị của các sản phẩm và vật liệu trong toàn chuỗi cung ứng sẽ không bị thất thoát. Sẽ không còn bất cứ cơ hội nào để nhựa có thể bị thất thoát và trở thành rác thải hay nguồn gây ô nhiễm”. Rob Opsomer, Trưởng nhóm Sáng kiến Hệ thống, Quỹ Ellen MacArthur cho biết.

Để thể hiện rõ ràng quan điểm trước ngày diễn ra đàm phán, các tổ chức tham gia đã cùng đồng ý rằng, hiệp ước phải thúc đẩy tiến trình thực hiện các mục tiêu chính bao gồm giảm thiểu việc sản xuất và sử dụng nhựa, dựa theo hướng tiếp cận kinh tế tuần hoàn, tăng cường tuần hoàn các sản phẩm nhựa cần thiết cũng như ngăn ngừa và khắc phục việc thất thoát rác nhựa có kích thước lớn và các hạt vi nhựa khó xử lý ra môi trường. Danh sách các tổ chức ủng hộ tầm nhìn trên cho thấy sự nhất trí cao của nhiều doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng nhựa và các tổ chức hỗ trợ đối với việc cần định ra một hệ thống chính sách toàn diện và thống nhất, giúp hiện thực hóa mục tiêu toàn cầu và có thể thích ứng với điều kiện của địa phương.

Bài viết liên quan