Vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách điền thông tin theo mẫu dưới

LIÊN HỆ

Ban Quản lý Dự án có Văn phòng thường trực được đặt tại Trụ sở Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, tại 83 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

 

Liên hệ để tham gia cùng chúng tôi