Dự án “Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam” được chính thức phê duyệt theo Quyết định số 1462/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 07 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần giảm ô nhiễm rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam thông qua việc hỗ trợ xây dựng các văn bản hướng dẫn để thực hiện các chính sách ưu tiên liên quan đến chất thải nhựa, các hoạt động truyền thông, tăng cường năng lực, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi đối với chất thải nhựa, nhằm hỗ trợ thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 tại Việt Nam.

Phạm vi dự án

Dự án “Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam” được triển khai trên 10 khu vực thuộc 9 tỉnh/thành phố, bao gồm:

  • 7 thành phố/quận (huyện): A Lưới, Đà Nẵng, Đồng Hới, Hà Tĩnh, Long An, Rạch Giá, Tuy Hòa;
  • 3 Khu Bảo tồn biển: Côn Đảo, Cù Lao Chàm, Phú Quốc.

hoạt động

Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần giảm thiểu tác động của rác thải nhựa đến hệ sinh thái biển; bảo tồn đa dạng sinh học môi trường biển; nâng cao kiến thức của cộng đồng, xã hội về mối liên quan giữa việc xả thải rác nhựa và hậu quả tiêu cực lên môi trường vả sức khỏe; nâng cao năng lực cán bộ trong quản lý, thực hiện các hoạt động liên quan đến quản lý chất thải, rác thải nhựa đại dương.

truyền thông và giáo dục

Mục tiêu

Triển khai các chương trình truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức thay đổi hành vi về giảm rác thải nhựa ở cả cấp trung ương và địa phương.

các hoạt động chính

Xây dựng và lên kế hoạch cho chương trình truyền thông cùng sự phối hợp với các cơ quan và các tổ chức cộng đồng về tác động của rác thải nhựa đại dương.

Xây dựng các sản phẩm truyền thông và vận động chính sách về tác động và giải pháp đối với các hoạt động quản lý rác thải không bền vững để sử dụng trong các chương trình truyền thông.

Xây dựng và triển khai chương trình ngoại khóa tại các trường học để giảm xả thải rác nhựa.

kết quả dự kiến

Triển khai tối thiểu ba chương trình truyền thông nâng cao nhận thức về ô nhiễm rác thải nhựa đại dương.

100 trường học tại các địa điểm Dự án triển khai hoạt động giáo dục ngoại khóa về giảm rác thải nhựa.

Xây dựng một nền tảng thông tin và dữ liệu về ô nhiễm rác thải nhựa tại Việt Nam.

CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ & EPR

mục tiêu

Xây dựng các văn bản hướng dẫn kỹ thuật nhằm hỗ trợ thực hiện chính sách quản lý chất thải rắn, bao gồm cơ chế hỗ trợ Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất trong sản xuất và sử dụng bao bì nhựa.

các hoạt động chính

Nghiên cứu về vai trò và trách nhiệm pháp lý của ngành bao bì trong quản lý rác thải tại Việt Nam với mục tiêu xây dựng khung Trách nhiệm Mở rộng của nhà sản xuất (EPR).

Thúc đẩy các thảo luận về dự thảo chính sách đề xuất với các cơ quan ra quyết định chủ chốt ở cấp trung ương và địa phương.

Tăng cường hợp tác quốc tế về chia sẻ kiến thức và thông tin liên quan đến các vấn đề xuyên biên giới về ô nhiễm rác nhựa đại dương.

kết quả dự kiến

Xây dựng tối thiểu hai tài liệu đề dẫn/khuyến nghị chính sách được đưa vào các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Có sự tham gia của ít nhất 30 cán bộ chủ chốt từ các khu vực công và tư (tham gia các hội thảo, hội nghị về những thay đổi khung chính sách).

ĐÔ THỊ GIẢM NHỰA

mục tiêu

Xây dựng các mô hình thí điểm giảm thiểu rác thải nhựa tại bảy thành phố/quận (huyện) tham gia Dự án, thông qua việc cam kết và triển khai chương trình Đô thị giảm nhựa của WWF.

các hoạt động chính

Huy động các đô thị cam kết tham gia Chương trình Đô thị giảm nhựa do WWF khởi xướng.

Hỗ trợ mở rộng thí điểm theo mô hình dự án Quản lý chất thải rắn tại tỉnh Long An.

Hỗ trợ xây dựng và thực hiện các hoạt động kỹ thuật, đồng thời huy động các nguồn lực tài chính cho các đô thị triển khai kế hoạch hành động quản lý rác thải nhựa.

Phổ biến các kết quả và bài học kinh nghiệm của Chương trình Đô thị giảm nhựa của WWF tại Việt Nam.

kết quả dự kiến

Huy động thành công ít nhất bảy thành phố/quận (huyện) hoàn thành việc xây dựng kế hoạch quản lý rác thải nhựa.

Hỗ trợ thành công ít nhất bốn thành phố/quận (huyện) triển khai cá hoạt động được đề ra trong kế hoạch quản lý rác thải nhựa tại địa phương.

Khu bảo tồn biển

mục tiêu

Quản lý hiệu quả và giảm lượng tồn đọng rác thải nhựa tại ba khu bảo tồn biển quan trọng: Côn Đảo, Cù Lao Chàm và Phú Quốc.

các hoạt động chính

Xác định và giảm lượng rác nhựa đại dương đến từ các hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản.

Hỗ trợ nhân rộng và phổ biến thực hành từ Dự án tại Phú Quốc.

Tiến hành vận động chính sách đối với các cán bộ ra quyết định để xây dựng các chính sách/cơ chế hỗ trợ giảm thiểu rác thải trên các đảo Côn Đảo và Cù Lao Chàm.

Khởi xướng sáng kiến thí điểm phân loại, ủ phân và tái chế rác thải tại các khu vực phù hợp của các trung tâm ô nhiễm trên Côn Đảo và Cù Lao Chàm dựa trên kinh nghiệm từ địa điểm khác.

Liên kết cộng đồng, khối tư nhân và Khu bảo tồn biển trong hoạt động giảm khối lượng và tác động của rác thải nhựa lên chức năng sinh thái và đa dạng sinh học của Khu bảo tồn biển.

kết quả dự kiến

Tổ chức đào tạo về phân loại rác tại nguồn đối với tối thiểu 5000 hộ dân.

Sản xuất phân ủ chất lượng cao từ rác hữu cơ, đáp ứng nhu cầu địa phương.

Vận động tối thiểu 25 tàu đánh cá nóng cốt tham gia vào các đoàn/đội tàu cá cam kết không có rác thải nhựa.

Türkiye'deki Mostbet tr bahis platformu, sermayenizi katlamak için spor bahisleri yapmak veya çevrimiçi casinolarda oynamak için harika bir yerdir. En karlı oranlar, çok çeşitli spor etkinlikleri ve oyunlar, çeşitli bonuslar ve promosyonlar, bedava bahisler, bedava çevirmeler ve hızlı para çekme işlemleri avantajlarımızdan sadece birkaçıdır. Favori oyunlarınızı takip etmenizi kolaylaştırmak için de bir mobil uygulama geliştirdik.