Vận động các bên nhằm tăng cường kiểm soát rác thải nhựa tại Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng là một trong ba địa phương (cùng với Rạch Giá và Phú Yên) tiếp nhận liên tục 2 dự án cùng về chủ đề giảm thiểu rác thải nhựa với WWF-Việt Nam là Dự án Đô thị giảm nhựa (2019-2021) với nguồn lực của Cơ quan Hợp tác phát triển Na Uy...

Sự thay đổi trong tư duy về giảm nhựa tại Hà Tĩnh

Những kết quả tích cực về giảm nhựa Hà Tĩnh là đô thị thứ 7 tại Việt Nam được chọn triển khai hợp phần “Đô thị giảm nhựa” thuộc Dự án “Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam”. Dự án do Cục Biển và Hải đảo Việt Nam chủ trì, phối hợp WWF-Việt Nam thực hiện từ...