Danh mục: Truyền thông giáo dục

Truyền thông nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của công chúng về các vấn đề ô nhiễm nhựa

Trong khuôn khổ Dự án “Giảm thiểu Rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam”, WWF-Việt Nam đã triển khai thông điệp giảm rác thải nhựa trong chiến dịch “Giờ Trái Đất” thông qua các thông điệp truyền thông trên mạng xã hội (tiếp cận hơn 2,6 triệu người) và một talkshow trên đài truyền hình VTV1. “Từ chối và giảm thiểu sản phẩm nhựa sử dụng một lần” là một trong ba thông điệp chính của Giờ Trái Đất 2020.

Đọc thêm

Khảo sát nhanh về việc sử dụng nhựa 1 lần của các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống

Một khảo sát nhanh đối với người tiêu dùng và các cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩmtại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã được thực hiện vào tháng 5 năm 2020. Hoạt động này đã thu được những kết quả khả quan ban đầu, là tiền đề về thông tin, dữ liệu và kinh nghiệm để dự án tiếp tục triển khai các hoạt động truyền thông và tương tác tiếp theo với các doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống. 

Đọc thêm

Ra mắt trang web thông tin Dự án

Sáng ngày xx/11/2020, các đối tác tham gia dự án “Giảm thiểu Rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam” đã ra mắt trang web giới thiệu Dự án tại địa chỉ: https://GiamRacNhua.vn.

Đọc thêm