Ấn phẩm

Giảm nhựa dành cho công ty du lịch

Giảm nhựa dành cho công ty du lịch

Nhựa là một loại vật liệu hữu ích đã đóng góp rất nhiều trong việc cải thiện và thay đổi nhiều lĩnh vực, xuất hiện trong những vật dụng hàng ngày, từ bao bì bao gói sản phẩm, đồ bảo hộ lao động, đến những ứng dụng ít được biết đến hơn như các thiết bị công nghệ, điện...

Giảm nhựa dành cho nhà hàng, quán cà phê

Giảm nhựa dành cho nhà hàng, quán cà phê

Nhựa là một loại vật liệu hữu ích đã đóng góp rất nhiều trong việc cải thiện và thay đổi nhiều lĩnh vực, xuất hiện trong những vật dụng hàng ngày, từ bao bì bao gói sản phẩm, đồ bảo hộ lao động, đến những ứng dụng ít được biết đến hơn như các thiết bị công nghệ, điện...

Giảm nhựa dành cho dịch vụ lưu trú, du lịch

Giảm nhựa dành cho dịch vụ lưu trú, du lịch

Nhựa là một loại vật liệu hữu ích, đã đóng góp rất nhiều trong việc cải thiện và thay đổi nhiều lĩnh vực, xuất hiện trong những vật dụng hàng ngày, bao bì bảo vệ sản phẩm, đồ bảo hộ lao động, đến những ứng dụng ít được biết đến hơn như các thiết bị công nghệ, điện tử,...

84 TỔ CHỨC CÙNG HƯỚNG VỀ HIỆP ƯỚC TOÀN CẦU NHẰM CHẤM DỨT Ô NHIỄM NHỰA

84 TỔ CHỨC CÙNG HƯỚNG VỀ HIỆP ƯỚC TOÀN CẦU NHẰM CHẤM DỨT Ô NHIỄM NHỰA

84 tổ chức, bao gồm các doanh nghiệp đa quốc gia, tổ chức tài chính và tổ chức phi chính phủ (NGO), đã thông báo về một tầm nhìn chung về Hiệp ước toàn cầu nhằm chấm dứt ô nhiễm nhựa - một hiệp ước hiệu quả và có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ. Trên cơ sở tầm nhìn này, nội...

THÀNH LẬP LIÊN MINH TOÀN CẦU – ĐẶT DẤU CHẤM HẾT CHO CÂU CHUYỆN Ô NHIỄM NHỰA VÀO NĂM 2040

THÀNH LẬP LIÊN MINH TOÀN CẦU – ĐẶT DẤU CHẤM HẾT CHO CÂU CHUYỆN Ô NHIỄM NHỰA VÀO NĂM 2040

Vào ngày 22 tháng 8 năm 2022 tại Gland, Thụy Sĩ, Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) ra thông cáo chính thức kêu gọi chính phủ các nước tham gia vào một Liên minh với tham vọng chấm dứt ô nhiễm nhựa vào năm 2040 – High Ambition Coalition (HAC). Liên minh hiện...

Tác động của ô nhiễm nhựa đại dương đối với các loài sinh vật biển, đa dạng sinh học và hệ sinh thái

Tác động của ô nhiễm nhựa đại dương đối với các loài sinh vật biển, đa dạng sinh học và hệ sinh thái

Báo cáo mới của WWF cung cấp một bức tranh toàn diện nhất từ trước đến nay về mức độ nghiêm trọng của ô nhiễm nhựa đại dương trên phạm vi toàn cầu, những tác động đối với các loài sinh vật biển và hệ sinh thái, cũng như những xu hướng diễn biến trong tương lai. Báo...

Sổ tay hướng dẫn giảm nhựa dành cho người tiêu dùng

Sổ tay hướng dẫn giảm nhựa dành cho người tiêu dùng

Cuốn sổ tay hướng dẫn giảm nhựa với thông tin liên quan về vật liệu nhựa, về vai trò của chúng trong đời sống và làm sao để sử dụng các sản phẩm từ nhựa một cách bền vững và thân thiện với môi trường hơn. Khủng hoảng rác thải nhựa là một hồi chuông cảnh tỉnh về những...

ĐÁNH GIÁ CƠ CHẾ TRÁCH NHIỆM MỞ RỘNG CỦA NHÀ SẢN XUẤT ĐỐI VỚI CHẤT THẢI BAO BÌ TẠI VIỆT NAM

ĐÁNH GIÁ CƠ CHẾ TRÁCH NHIỆM MỞ RỘNG CỦA NHÀ SẢN XUẤT ĐỐI VỚI CHẤT THẢI BAO BÌ TẠI VIỆT NAM

Cơ chế trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất đã được chứng minh là một biện pháp hiệu quả đối với  quá trình chuyển đổi từ mô hình tiêu dùng tuyến tính sang các thực hành kinh tế tuần hoàn, nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm nhựa. Báo cáo “Đánh giá cơ chế EPR đối với chất thải bao bì tại Việt Nam” của WWF đóng góp những phân tích về bối cảnh trong nước và đưa ra những khuyến nghị, lộ trình cần thiết để xây dựng và áp dụng cơ chế này theo sát thực tiễn ngành bao bì và quản lý chất thải rắn tại Việt Nam.