Thúc đẩy xây dựng khu xử lý rác thải tập trung thay thế Bãi chôn lấp Hồng Thượng, A Lưới, Huế

Ô nhiễm từ bãi chôn lấp (BCL) Hồng Thượng Bãi chôn lấp rác Hồng Thượng, huyện A Lưới được đưa vào sử dụng từ năm 2011, đến nay đã trong tình trạng quá tải, gây ô nhiễm môi trường, thất thoát nhựa ra môi trường xung quanh, gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của...

Tăng cường truyền thông chính sách về giảm rác nhựa

Rác thải nhựa đang được xem là vấn đề ảnh hưởng đến môi trường lớn nhất hiện nay ở hầu hết các quốc gia trên thế giới và cả Việt Nam. Tại Việt Nam, các hoạt động giảm rác thải nhựa đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức, cá nhân đã và đang tăng cường triển...
XÂY DỰNG NỘI DUNG QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM MỞ RỘNG CỦA NHÀ SẢN XUẤT (EPR) TẠI VIỆT NAM

XÂY DỰNG NỘI DUNG QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM MỞ RỘNG CỦA NHÀ SẢN XUẤT (EPR) TẠI VIỆT NAM

EPR là một nhân tố cần thiết, quan trọng để thúc đẩy và duy trì nền kinh tế tuần hoàn. Khái niệm này được kỳ vọng sẽ giải pháp quan trọng giúp giải quyết hiệu quả vấn đề rác thải nhựa hiện nay. EPR được áp dụng ở nhiều nước trên thế giới để kiểm soát chất thải thải ra...
Nghiên cứu “Đánh giá cơ chế Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất đối với chất thải bao bì tại Việt Nam”

Nghiên cứu “Đánh giá cơ chế Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất đối với chất thải bao bì tại Việt Nam”

Nghiên cứu đánh giá cơ chế Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất – EPR đối với chất thải bao bì tại Việt Nam đã được WWF triển khai từ Quý 1 năm 2020. Bốn kết quả dự kiến chủ yếu của nghiên cứu bao gồm: Hiện trạng hệ thống quản lý chất thải và thị trường tái chế...