Đà Nẵng ban hành kế hoạch hành động quản lý rác thải nhựa đại dương

15/11/2022

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch Kế hoạch Hành động số 122/KH-UBND về quản lý rác thải nhựa đại dương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn 2030

Toàn văn Kế hoạch số 122/KH-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng

Kế hoạch nhằm triển khai các hành động mục tiêu về giảm thiểu rác thải nhựa trên địa bàn thành phố; ngăn ngừa, giảm thiểu và kiểm soát rác thải nhựa đại dương từ các nguồn thải trên đất liền và trên biển…

Mục tiêu của kế hoạch, giai đoạn 2021-2025 là 100% các cơ quan, đơn vị quản lý Nhà nước trên địa bàn thành phố không sử dụng vật dụng hoặc đồ nhựa sử dụng một lần (chai nước, ống hút nhựa, băng-rôn…) trong các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, sự kiện.

Đà Nẵng cũng đăt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025: 90% hộ dân, trường học, doanh nghiệp, công sở và các đơn vị khác trên địa bàn thành phố thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn (bao gồm chất thải nhựa). Ít nhất 80% ngư dân khai thác thủy sản trên địa bàn thành phố cam kết không thải bỏ ngư lưới cụ, rác thải nhựa xuống biển. Hơn 90% hộ dân sinh sống dọc các con sông không đổ rác thải nhựa trực tiếp xuống dòng sông…
 

2606 thu truong cung cac dai bieu
Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cùng các đại biểu Quốc tế cùng đi nhặt rác “làm sạch biển” bên lề Hội nghị GEF tại thành phố Đà Nẵng năm 2018

Ngoài ra, ít nhất 70% điểm phục vụ ăn uống tại cơ sở lưu trú du lịch cam kết không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần; ít nhất 20% các cơ sở kinh doanh nước uống và thực phẩm cam kết không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần. Xây dựng và nhân rộng được ít nhất hai mô hình hiệu quả, như: mô hình chợ giảm thiểu sử dụng túi nilon, trường học giảm thiểu rác thải nhựa…

Đà Nẵng đã  đề ra 4 nhóm nội dung trọng tâm và các nhiệm vụ cụ thể là tuyên truyền, nâng cao nhận thức, cung cấp thông tin, hướng tới thay đổi hành vi ứng xử với các sản phẩm, vật dụng nhựa sử dụng một lần và rác thải nhựa đại dương; triển khai các hành động mục tiêu về giảm thiểu rác thải nhựa trên địa bàn thành phố; ngăn ngừa, giảm thiểu và kiểm soát rác thải nhựa đại dương từ các nguồn thải trên đất liền và trên biển; hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển, chuyển giao công nghệ về xử lý rác thải nhựa đại dương.

Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường

Bài viết liên quan