HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 36-NQ/TW VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ BIỂN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

15/11/2022

Tham dự Hội nghị có Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Bạc Liêu, Đồng chí Trần Thanh Bình, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Đồng chí Trần Quý Kiên, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đồng chí Lê Văn Chiến, Ủy viên thường vụ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ TNMT, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bạc Liêu, các khách mời đến từ Trung ương và địa phương và các vị khách quốc tế.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Trần Quý Kiên, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh“Nghị quyết 36-NQ/TW đã đưa ra một chiến lược tổng thể, toàn diện, là nền tảng cho việc phát triển kinh tế biển, quản lý biển, hải đảo của nước ta trong các giai đoạn tới với những khâu đột phá hết sức quan trọng và các nhiệm vụ, giải pháp vừa mang tính chiến lược vừa mang tính cụ thể để đạt được các mục tiêu đề ra. Việc tổ chức Hội nghị tại Bạc Liêu là dịp để các vị đại biểu cùng trao đổi, thảo luận về việc triển khai, thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời là cơ hội để Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn thiện dự thảo Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW”.

Phát biểu chào mừng Hội nghị, ông Lê Văn Chiến, Ủy viên thường vụ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cho biết ”Kể từ khi Nghị quyết số 36-NQ/TW được ban hành, tỉnh Bạc Liêu đã cụ thể hóa mục tiêu phát triển kinh tế biển Bạc Liêu một cách mạnh mẽ và đã ban hành Nghị quyết 13-NQ/TU ngày 28/12/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch 38/KH-UBND ngày 13/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu, trong đó có nhiều nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW”.

Các tham luận được trình bày tại Hội nghị đã chỉ rõ những mặt hạn chế, yếu kém và nguyên nhân qua 10 năm thực hiện Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 (Nghị quyết số 09-NQ/TW); khái quát tình hình triển khai Nghị quyết 36-NQ/TW trong thời gianqua; giới thiệu những nét chính trong dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hànhKế hoạch tổng thể và Kế hoạch 05 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW; đồng thời đề xuất, kiến nghị tiếp tục tăng cường các hoạt động phổ biến, quán triệt các nội dung của Nghị quyết 36-NQ/TW tại các địa phương./.

Trung tâm Truyền thông TN&MT

Một số hình ảnh tại hhoij nghị

61560382 2081946131853235 6355238643757481984 n
61422495 2081945848519930 6193659023439429632 n
61496778 2081945955186586 6261667305130819584 n

Bài viết liên quan