Hội thảo “Truyền thông về bảo vệ tài nguyên và môi trường biển hướng tới sự phát triển bền vững” tại tỉnh Quảng Ninh

15/11/2022

Với mục tiêu tác động tới tư duy, hành động của mọi tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng và mỗi người dân về vị trí, vai trò của biển đảo, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, ngăn chặn xu thế ô nhiễm, suy thoái môi trường biển, phục hồi và bảo tồn các hệ sinh thái biển. Sáng 2/11, tại TP Hạ Long, Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT) phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội thảo “Truyền thông về bảo vệ tài nguyên và môi trường biển hướng tới sự phát triển bền vững”.

Hội thảo được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến với hơn 100 đại biểu tham gia, gồm: Đại diện lãnh đạo Bộ TN&MT; các nhà quản lý, nhà khoa học trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường biển; đại diện các sở, ngành, doanh nghiệp, hiệp hội, tổ chức chính trị – xã hội, cộng đồng dân cư các địa phương ven biển tỉnh Quảng Ninh.
 

Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Trung tâm Truyền thông TN&MT (Bộ TN&MT) phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Trung tâm Truyền thông TN&MT (Bộ TN&MT), cho biết: Thế kỉ 21 được xem là “Thế kỷ của đại dương”. Thời gian qua, Việt Nam đã và đang triển khai nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp để đưa nước ta trở thành quốc gia biển mạnh vào năm 2030. Trong đó, truyền thông là công cụ sắc bén và cũng là nhiệm vụ quan trọng trong việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam.
Chính vì vậy, hội thảo được tổ chức nhằm chia sẻ về vai trò, trách nhiệm của công tác truyền thông trong việc đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của mọi tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng và mỗi người dân về vị trí, vai trò của biển đảo. Từ đó, hướng tới sự phát triển bền vững TN&MT biển Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học đã tham luận, trao đổi, chia sẻ về quan điểm, kinh nghiệm thực tế, nêu các giải pháp để phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam. Đồng thời trao đổi, làm rõ hơn về tiềm năng, lợi thế biển Việt Nam, vai trò của truyền thông đối với bảo vệ tài nguyên môi trường biển, tình hình thực hiện công tác truyền thông về tài nguyên, môi trường biển phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển, định hướng xây dựng chương trình truyền thông phát bền vững kinh tế biển và giải pháp thực hiện chương trình truyền thông trong giai đoạn tới.

1
PGS. TS Nguyễn Chu Hồi, Đại biểu Quốc hội khoá XV, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghề cá Việt Nam, Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, tham luận tại hội thảo

 

1
Ông Vũ Minh Lý, Phó Giám đốc Trung tâm truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường có bài phát biểu và tham luận tại hội thảo

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Trương Công Ngàn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, khẳng định: Thông qua các bài tham luận, ý kiến trao đổi tại hội thảo đã cho thấy rõ hơn vị trí, vai trò, tầm quan trọng của tài nguyên môi trường biển trong phát triển bền vững KT-XH đi đôi với bảo vệ vững chắc an ninh, quốc phòng.

Riêng đối với tỉnh Quảng Ninh, là địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế nổi bật để phát triển kinh tế biển, tỉnh đã chỉ đạo quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Đảng tại Nghị quyết số 36-NQ/TW. Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, tỉnh Quảng Ninh đã tạo được những dấu ấn nổi bật đó là: Nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân vùng biển, ven biển và bảo vệ biên giới, biển đảo được nâng cao; thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển khu kinh tế và ven biển; hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị, dịch vụ, du lịch, cảng biển…
 

1
Đồng chí Trương Công Ngàn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phát biểu kết luận tại hội thảo

Đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng đề nghị Trung tâm Truyền thông TN&MT (Bộ TN&MT) cần đổi mới các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền theo hướng dễ đọc, dễ hiểu, thu hút người đọc, dễ lan tỏa trên không gian mạng; tập trung tuyên truyền sâu rộng hậu quả nặng nề của biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường biển đối với hệ sinh thái, đời sống con người và sự phát triển của đất nước. Thông qua đó nâng cao trách nhiệm của mọi tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng và người dân về vị trí, vai trò của biển đảo, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 36-NQ/TW.

Thực hiện: Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường
 

Bài viết liên quan