Hội thảo “Truyền thông về các giải pháp công nghệ mới trong giám sát, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển”

15/11/2022

Ngày 12/12/2019 tại thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường đã tổ chức Hội thảo chuyên sâu về các giải pháp công nghệ mới trong giám sát, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển. Đây là nội dung tiếp theo của Chương trình Hội nghị tập huấn “Phổ biến, hướng dẫn và nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác giám sát, ứng phó và khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển” được tổ chức ngày 03/12/2019 tại Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tham dự Hội thảo có sự tham gia của Lãnh đạo và các cán bộ chuyên trách công tác truyền thông bảo vệ môi trường từ đại diện các Sở ban ngành, các tổ chức chính trị – xã hội địa phương khu vực miền Trung và Tây Nguyên như: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, một số tổ chức chính trị xã hội….và đại diện một số doanh nghiệp.

AD 1

               

Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Trung tâm Truyền thông TNMT phát biểu khai mạc Hội thảo
Phát biển khai mạc Hội thảo, Giám đốc Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường Nguyễn Việt Dũng nhấn mạnh, việc ứng dụng các công nghệ mới trong công tác giám sát, ứng phó và khắc phục sự cố tràn dầu trên biển là vấn đề định hướng của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong thời gian gần đây. Điều này đã được thể hiện thông qua các văn bản pháp luật được ban hành, trong đó có Thông tư số 33/2018/TT-BTNMT quy định về quy định về quy trình khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển; các hoạt động tuyên truyền phổ biến về giải pháp, công nghệ và nâng cao nhận thức của các cơ quan quản lý, các đơn vị, cá nhân có liên quan.

Chuyên gia Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Trung đã trình bày các bài tham luận về Tổng quan về sự cố tràn dầu (bao gồm các nguồn tiềm ẩn nguy cơ tràn dầu, xác định hướng di chuyển của vệt dầu và các tác động, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, tự nhiên; Các văn bản pháp lý trong công tác ứng phó sự cố tràn dầu; Thiết bị ứng phó và giới thiệu giải pháp công nghệ Tàu đa năng ứng phó sự cố tràn dầu và hệ thống cánh quét thu hồi dầu trên biển; Phân tích, đánh giá các sự cố tràn dầu và một số kinh nghiệm trong công tác ứng phó sự cố tràn dầu.

td 2
Anh 23
TDb1

Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường

Bài viết liên quan