Mai Sơn (Sơn La): Nâng cao tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải

15/11/2022

(TN&MT) – Hiện nay, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La có 10 xã, thị trấn đã triển khai thu gom rác thải sinh hoạt, vận chuyển đến bãi chôn lấp rác thải tập trung để xử lý. Tỷ lệ chất thải rắn khu vực nông thôn được thu gom đạt trên 76%; tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom đạt 92,6%.

Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường quản lý chất thải rắn trên địa bàn, từ đầu năm tới nay, huyện Mai Sơn đã ban hành nhiều công văn, kế hoạch giao nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể cho các phòng, ban, các xã, thị trấn để nâng cao hiệu quả thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

a2(1).jpg

Từ đầu năm đến nay, huyện Mai Sơn đã tổ chức ra mắt đồng loạt Mô hình chi hội phụ nữ Chung tay phân loại, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt ngay từ hộ gia đình, gắn với mục tiêu “3 sạch” – Sạch bếp, sạch nhà, sạch ngõ.

Đã kiện toàn Tổ công tác thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ rác thải khu vực nông thôn được thu gom; ban hành Kế hoạch về thực hiện công tác quản lý, bảo vệ môi trường năm 2022; tiếp tục thực hiện Kế hoạch về triển khai thực hiện chỉ tiêu Tỷ lệ rác thải khu vực nông thôn được thu gom trên địa bàn huyện.

Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện triển khai tuyên truyền, hướng dẫn phân loại, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn cho Hội Phụ nữ các xã, thị trấn và phát tờ rơi tuyên truyền, hướng dẫn phân loại, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt đến Chi hội các bản, tiểu khu trên toàn huyện. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thành lập Tổ chung tay thu gom và xử lý rác thải ngay tại hộ gia đình với mục tiêu 3 sạch.

Cân đối, phân bổ kinh phí hỗ trợ các xã dọc Quốc lộ 6, 4G, xã đạt chuẩn nông thôn mới thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt nông thôn. Triển khai lấy ý kiến của các hộ dân trên địa bàn về công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt của 22/22 xã, thị trấn với tổng số hộ gia đình được khảo sát là trên 24.400 hộ. Qua khảo sát, có trên 12.700 hộ gia đình đã thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt, đạt tỷ lệ 52,1%.

Ông Phạm Duy Hùng, Phó trưởng phòng Phòng TN&MT huyện Mai Sơn cho biết: Qua rà soát, thống kê, trên địa bàn huyện có thị trấn Hát Lót và một số bản, tiểu khu dọc Quốc lộ 6, 4G, đường Tỉnh lộ 110 và khu vực trung tâm thuộc các xã Hát Lót, Nà Bó, Cò Nòi, Chiềng Mai, Chiềng Ban, Chiềng Mung, Mường Bon đã thực hiện dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt và vận chuyển về bãi rác trung tâm huyện tại tiểu khu 7, xã Nà Bó để xử lý.

Bên cạnh đó, xã Chiềng Sung tự tổ chức thu gom và đổ thải tại vị trí đất do xã lựa chọn; xã Mường Chanh thu gom vận chuyển xử lý tại bãi rác thành phố Sơn La. Tỷ lệ chất thải rắn khu vực nông thôn được thu gom đến nay đạt 76,43%; tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom đạt 92,6%, tỷ lệ chất thải rắn đô thị được xử lý đạt 90%.

a1.jpg

Duy trì ra quân, giữ gìn vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm.

Nhìn chung, công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Mai Sơn những năm qua đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, do địa bàn huyện Mai Sơn tương đối rộng, địa hình phức tạp, dân cư phân bố không tập trung nên việc quản lý chất thải sinh hoạt phát sinh và công tác thu gom, vận chuyển, xử lý còn gặp nhiều khó khăn, nhất là ở các xã xa trung tâm huyện.

Lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh ngày một tăng theo chiều hướng phát triển kinh tế xã hội, gây sức ép cho công tác bảo vệ môi trường. Trong khi, nguồn lực thực hiện công tác quản lý, thu gom, vận chuyển chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. Quỹ đất dành cho công tác xử lý rác chưa thống nhất, vị trí bãi rác trong quy hoạch nông thôn mới không còn phù hợp với thực tế, do đó chưa thu hút được việc đầu tư xây dựng khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung quy mô cụm xã.

Thời gian tới, huyện Mai Sơn kiến nghị Sở TN&MT, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành có liên quan triển khai thí điểm bãi chôn lấp và xử lý chất thải rắn quy mô cụm xã; xây dựng lộ trình đề xuất cho phép áp dụng phương án chôn lấp hợp vệ sinh đối với các xã xa trung tâm….

Bài viết liên quan