Phân định 19 tuyến ranh giới quản lý hành chính biển cấp tỉnh

15/11/2022

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã cơ bản hoàn thành phương án phân định ranh giới quản lý hành chính biển, đảo đối với cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh trên phạm vi 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, đã thống nhất được 19/27 tuyến ranh giới quản lý hành chính biển cấp tỉnh. Thông tin này được Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam Hoàng Ngọc Lâm cho biết ngày 2/3.

Cụ thể, trong thời gian qua, Cục đã chủ động xây dựng nguyên tắc, phương án phân định ranh giới quản lý hành chính các tỉnh có biển; phối hợp với Bộ Nội vụ và 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức hội thảo lấy ý kiến trước khi triển khai khảo sát thực địa để lập hồ sơ, bản đồ gốc thực địa thực hiện theo phương án phân định ranh giới quản lý hành chính biển, đảo Việt Nam làm căn cứ trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Đến nay đã thống nhất được 19/27 tuyến ranh giới quản lý hành chính biển cấp tỉnh và hoàn thành phương án phân định ranh giới quản lý hành chính biển, đảo của 129 đơn vị hành chính cấp huyện và 610 đơn vị hành chính cấp xã.

Trên cơ sở hồ sơ, bản đồ gốc thực địa phương án phân định ranh giới quản lý hành chính biển, đảo của 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã biên tập hoàn thiện và bàn giao cho Bộ Nội vụ xem xét trình cấp có thẩm quyền quyết định.

t9

Ảnh minh họa

Ông Hoàng Ngọc Lâm cũng cho biết, dự kiến trong Quý III/2021, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án giải quyết 8 cặp tỉnh chưa thống nhất ranh giới quản lý hành chính trên biển, đó là: TP.Hải Phòng với tỉnh Thái Bình; tỉnh Nam Định với tỉnh Ninh Bình; tỉnh Bình Định với tỉnh Phú Yên; tỉnh Phú Yên với tỉnh Khánh Hòa; tỉnh Khánh Hòa với tỉnh Ninh Thuận; tỉnh Ninh Thuận với tỉnh Bình Thuận; tỉnh Quảng Ninh với TP.Hải Phòng và tỉnh Thừa Thiên Huế với TP. Đà Nẵng để Bộ Nội vụ hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt phương án xác định ranh giới quản lý hành chính biển, đảo giữa 28 đơn vị hành chính cấp tỉnh, 129 đơn vị hành chính cấp huyện và 610 đơn vị hành chính cấp xã có biển.

Cùng với đó, dự kiến trong Quý II/2022, Cục cũng sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan Trung ương và UBND cấp tỉnh có biển hoàn thiện bộ hồ sơ, bản đồ xác định ranh giới quản lý biển, đảo để bàn giao cho các địa phương hoàn thiện hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính.

Việc xác định rõ đường ranh giới quản lý hành chính trên biển, đảo, đá, bãi cạn, bãi ngầm phạm vi 28 tỉnh, thành phố ven biển từ điểm địa giới cuối cùng trên đất liền ra đến đường cơ sở là cơ sở quan trọng để các địa phương quản lý, tránh xảy ra tranh chấp, chồng lấn về đất đai, về vùng nuôi trồng thủy sản, tài nguyên khoáng sản.

Bài viết liên quan