Tập huấn về truyền thông số cho Đoàn viên huyện Côn Đảo

10/06/2024

Ngày 9 tháng 3 năm 2024, tại Côn Đảo, Dự án “Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam” đã phối hợp với Đoàn Thanh niên huyện Côn Đảo tổ chức khóa tập huấn “Xây dựng kế hoạch truyền thông trên các nền tảng số với chủ đề giảm thiểu rác thải nhựa đại dương”. Khóa tập huấn có sự tham gia của 30 đoàn viên và các thầy cô đến từ các trường học trên địa bàn huyện Côn Đảo. Để tạo sự hấp dẫn và tập trung cho các học viên, khóa tập huấn được tổ chức dưới hình thức lý thuyết và thực hành đan xen.

Học viên được trang bị kiến thức về các xu hướng truyền thông trên mạng xã hội hiện nay, đặc biệt là xu hướng truyền thông qua các công cụ hình ảnh đang mang lại hiệu quả cho hoạt động truyền thông tuyên truyền hiện nay. Nội dung xây dựng kế hoạch truyền thông trên các nền tảng số bao gồm: Quy trình truyền thông, nền tảng truyền thông, các bước chuẩn bị hành trình truyền thông, lên kế hoạch truyền thông. Phương pháp tăng lượt tương tác trên các nền tảng truyền thông số.

Bên cạnh đó, học viên được hướng dẫn xây dựng kế hoạch truyền thông giảm nhựa tại địa phương với các nội dung: Chủ đề giảm nhựa trong trường học, phân loại rác tại nhà, hoạt động trong câu lạc bộ xanh, du lịch giảm nhựa, giảm dùng nhựa một lần. Các học viên được chia thành 5 nhóm và làm việc cùng nhau để đưa ra các chiến thuật truyền thông cho các nội dung được giao, cuối cùng hoành thành một bản kế hoạch truyền thông. Với phương châm xây dựng những sản phẩm sáng tạo phù hợp với các nội dung trên mạng xã hội, học viên được yêu cầu sáng tạo tối đa phá vỡ quy tắc để tạo ra các sản phẩm truyền thông hấp dẫn.

Bên cạnh đó, một cuộc thi làm truyền thông với chủ đề “Tuyên truyền giảm thiểu rác thải nhựa tại Côn Đảo” cũng được tổ chức để học viên thực hành các kiến thức và kỹ năng lĩnh hội được từ khóa tập huấn. Các học viên được chia nhóm, mỗi nhóm lựa chọn một chủ đề về: Giảm nhựa trong trường học, phân loại rác tại nhà, hoạt động trong câu lạc bộ xanh, du lịch giảm nhựa, giảm sử dụng nhựa dùng một lần. Các bài thi đã bám sát nội dung tập huấn và tính sáng tạo được thể hiện rõ qua các câu chuyện của mỗi nhóm. Đặc biệt, các học viên cho thấy khả năng tiếp thu kiến thức và áp dụng vào thực tế rất nhanh và thành thạo, có nhiều ý tưởng hấp dẫn về kế hoạch truyền thông giảm nhựa. 100% học viên đã hoàn thành xuất sắc khóa tập huấn, nắm rõ các kỹ năng về làm kế hoạch truyền thông, sẵn sàng ứng dụng kiến thức vào thực tế tại địa bàn hoạt động của các Đoàn thanh niên./.

Bài viết liên quan