Tham quan, học tập mô hình xử lý rác

24/03/2024

Quản lý hiệu quả nhằm giảm thiểu rác thải nhựa tại ba Khu bảo tồn biển quan trọng (Phú Quốc, Côn Đảo, Cù Lao Chàm) là một trong những mục tiêu chính của Dự án “Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam” giai đoạn 2020-2023. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần giảm ô nhiễm rác thải đại dương tại Việt Nam thông qua việc hỗ trợ xây dựng các văn bản hướng dẫn để thực hiện các chính sách ưu tiêu liên quan đến chất thải nhựa, các hoạt động truyền thông, tăng cường năng lực, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi đối với chất thải nhựa, hỗ trợ thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 tại Việt Nam.

Đoàn tham quan tại nhà máy xử lý rác của Hải Phòng URENCO

Trong năm 2023, nhằm góp phần nâng cao năng lực cho cán bộ và các đối tác chiến lược tại Phú Quốc, Côn Đảo và Cù Lao Chàm để triển khai hiệu quả các hoạt động của Dự án tại địa phương, áp dụng các sáng kiến mô hình mới liên quan đến phân loại rác tại nguồn, tái chế và tái sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, Dự án đã tổ chức hai đợt tham quan học tập dành cho cán bộ và đối tác chiến lược tại ba địa phương nêu trên. Với mục tiêu học hỏi và trao đổi kinh nghiệm triển khai các mô hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt và giảm thiểu rác thải nhựa-tiếp cận từ quản lý hệ thống và xây dựng chính sách đến quản lý dựa vào cộng đồng, chương trình tham quan học tập được chia thành 02 đợt cuối tháng 3 và đầu tháng 8/2023. Trong đó, đợt 1 tham quan các mô hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt và rác thải nhựa đại dương ở Hải Phòng và Hạ Long nhằm học hỏi kinh nghiệm về quản lý hệ thống và xây dựng chính sách; đợt 2 tham quan các mô hình và sáng kiến quản lý chất thải rắn sinh hoạt và rác thải nhựa đại dương dựa vào cộng đồng ở Hội An và Cù Lao Chàm.

Đoàn tham quan tại nhà máy xử lý rác tại Cù Lao Chàm

Qua hai đợt tham quan, các đại biểu tham gia chương trình đã lĩnh hội được nhiều kiến thức bổ ích và có những trải nghiệm thực tế về quản lý chất thải rắn sinh hoạt và giảm thiểu rác thải nhựa, qua đó, sẽ lựa chọn được những giải pháp phù hợp với đặc thù của địa phương. Điển hình như đoàn đại biểu Phú Quốc đã chọn lọc được giải pháp mô hình sân nổi thu gom rác cho tàu thuyền trên sông Dương Đông (học hỏi từ mô hình của Làng chài Vung Viêng, Hạ Long); và chủ trương xây dựng Đề án “Hòn đảo không rác thải nhựa” cho xã đảo Thổ Chu từ mô hình của đảo Cù Lao Chàm./.

Bài viết liên quan