Thúc đẩy xây dựng khu xử lý rác thải tập trung thay thế Bãi chôn lấp Hồng Thượng, A Lưới, Huế

Ô nhiễm từ bãi chôn lấp (BCL) Hồng Thượng

Bãi chôn lấp rác Hồng Thượng, huyện A Lưới được đưa vào sử dụng từ năm 2011, đến nay đã trong tình trạng quá tải, gây ô nhiễm môi trường, thất thoát nhựa ra môi trường xung quanh, gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn. Hiện bãi chôn lấp rác có khoảng 10.000 m3 rác (khoảng 7.000 tấn).

Trước tình hình trên, Dự án Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương đã phối hợp với UBND huyện A Lưới tổ chức họp tham vấn giải pháp giảm thiểu ô nhiễm từ BCL Hồng Thượng với nhiều giải pháp được đưa ra, trong đó tập trung vào một số giải pháp chính: (1)  Xử lý cải tạo BCL Hồng Thượng hiện tại để trở thành bãi hợp vệ sinh và tiếp tục vận hành vì bãi vẫn còn sức chứa; (2) Đào bóc rác cũ, vận chuyển đi và xử lý bằng phương pháp đưa tới xử lý tại Khu xử lý Đông Sơn; (3) Đào bóc tách rác cũ từ BCL Hồng Thượng và đưa tới xử lý Nhà máy đốt rác Phú Sơn.

Hình ảnh khảo sát đánh giá ô nhiễm và khối lượng rác tại BLC Hồng Thượng

Xây dựng khu xử lý rác thải tập trung thay thế BCL Hồng Thượng

Song song với việc xử lý ô nhiễm ở BCL Hồng Thượng, Dự án cũng thúc đẩy việc di dời và tiến hành xây dựng BCL mới hợp vệ sinh ở huyện A Lưới. Theo quy hoạch, khu xử lý chất thải rắn tại thôn Loah – Ta Vai, xã Đông Sơn được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế bố trí 5 tỷ đồng thực hiện giai đoạn 1: Xây dựng bãi chôn lấp rác với diện tích khoảng 1,5ha, bao gồm các hạng mục: Tuyến đường vào, bãi chôn lấp rác và hệ thống xử lý nước thải gồm bể chứa, cụm bể lắng và bể xử lý. Đến nay, đã hoàn thành việc thi công xây dựng.

Để đảm bảo xử lý triệt để khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh tại địa phương theo Quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, định hướng đến năm 2050, UBND huyện đã phê duyệt dự toán nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết khu xử lý chất thải rắn huyện A Lưới tại thôn Loah-Ta Vai, xã Đông Sơn tại Quyết định số 1943/QĐ-UBND ngày 27/5/2022.Các ô chôn lấp rác tại Khu xử lý chất thải huyện A Lưới tại xã Đông Sơn đang được hoàn thiện  

Sau khi Quy hoạch chi tiết khu xử lý chất thải rắn huyện A Lưới tại thôn Loah-Ta Vai, xã Đông Sơn được phê duyệt, thực hiện xây dựng hoàn thiện khu xử lý chất thải rắn với diện tích khoảng 14,18 ha. Thời gian thực hiện việc xây dựng và hoàn thiện dự kiến 2024-2025. 

Bài viết liên quan