Tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2020

15/11/2022

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hướng ứng Ngày Đại dương thế giới là một trong những hoạt động quan trọng được Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường triển khai trong hơn 3 năm qua.

Năm 2020, Trung tâm đã triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam trong bối cảnh Covid 19:

– Tuyên truyền trên các phương tiện báo chí, thông tin đại chúng

Tổ chức 02 Chương trình Tọa đàm trao đổi, giao lưu, chia sẻ các nội dung, chủ đề chính về Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Đại dương thế giới; chủ trương, định hướng phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo phát trên phương tiện thông tin đại chúng
TS. Vũ Trường Sơn, PTCT Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam chia sẻ:
TS.Đào Xuân Lai, trợ lý Trưởng đại diện, Trưởng ban Biến đổi khí hậu
và Môi trường UNDP chia sẻ:
Toàn cảnh của Chương trình tọa đàm.

– Phối hợp với Kênh VOV1, Hệ chính trị Tổng hợp, Đài tiếng nói Việt Nam tổ chức các chương trính truyền thông cụ thể như:

– Xây dựng 01 Chương trình Tọa đàm với chủ đề: Đổi mới, sáng tạo để phát triển kinh tế biển bền vững; thời gian phát sóng 09h15 -10h00 ngày 06/06/2020.
Một số hình ảnh nổi bật trong phóng sự
 
– Xây dựng chuyên đề ngắn 10 phút chủ đề: Nhiều giải pháp trong chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, phát sóng vào ngày 03 tháng 6 năm 2020.
– Phối hợp với Kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam đăng tải chủ đền Ngày Đại dương thế giới trên bản tin thời sự 19h00 của đài, thời gian từ ngày 01/06/2020 đến ngày 08/06/2020.
1

c) Tổ chức truyền thông qua các tài liệu, ấn phẩm truyền thông

 
1
Mẫu áp phích kích thước 60 cm  x 80 cm
Mẫu Infographic kích thước 60 cm  x 80 cm
Mẫu Baner kích thước 01m X 08 m
Mẫu Phướn kích thước: 01m x 2.4 m
 
 
 
Trung tâm Truyền thông TNMT

Bài viết liên quan