“Túi nilon – không đáng sợ” và giải pháp giảm ô nhiễm nhựa của học sinh Hà Nội

Cuộc thi “Sáng kiến tiêu dùng xanh, giảm ô nhiễm nhựa” là hoạt động nằm trong dự án “Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam” thông qua Cục Biển và Hải đảo Việt Nam và Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam) phối hợp triển khai.

Cuộc thi góp phần tích cực nâng cao nhận thức, ý thức, phát triển tư duy cho thế hệ trẻ Việt Nam hướng tới thực hành các ý tưởng, giải pháp, hành động  giảm ô nhiễm nhựa, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên vì một Việt Nam phát triển bền vững.

Tác phẩm “Túi nilon – không đáng sợ” của tác giả Hoàng Phương Nhi, một học sinh tiểu học ở Hà Nội đã gây ấn tượng cho Ban Tổ chức, Ban Giám khảo.

Tác giả Hoàng Phương đã đề xuất sáng kiến về gấp túi nilon để tái sử dụng nhiều lần cũng các hướng dẫn chi tiết các bước thực hành việc gấp, bảo quản túi nilon.

Theo tác giả: Túi nilon có nhiều lợi ích nhưng cũng có nhiều tác hại. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể loại bỏ hoàn toàn hoặc có sản phẩm thay thế toàn bộ túi nilon ngay lập tức. Chính vì thế chúng ta hãy sử dụng túi nilon một cách thông minh bằng cách tái sử dụng túi nilon nhiều lần và hãy cùng nhau học cách gấp túi nilon gọn gàng, tiện dụng cho các lần mua sắm.

Túi nilon không đáng sợ nếu chúng ta thực hành các giải pháp thông minh từ những hành động nhỏ mà các bạn nhỏ cũng có thể thực hiện được tại nhà.

Bài viết liên quan