GIẢM THIỂU RÁC THẢI NHỰA ĐẠI DƯƠNG

Bạn có biết?

Rác thải nhựa phải mất 100 năm, thậm chí là 1.000 năm mới có thể phân hủy. Trong quá trình đợi phân hủy đó, rác thải nhựa sẽ gây ra rất nhiều tác hại đến con người và môi trường sống!

Giới thiệu về dự án

Tên Dự án: Giảm thiểu Rác thải Nhựa đại dương tại Việt Nam

Thời gian: 10/2019 – 09/2024

Tài trợ: WWF-Đức (nguồn từ Bộ Môi trường, Bảo tồn thiên nhiên và An toàn hạt nhân CHLB Đức)

Chủ Dự án: Cục Biển và Hải đảo Việt Nam

Cơ quan chủ quản: Bộ Tài nguyên & Môi trường

Khu vực triển khai:  A Lưới, Đà Nẵng, Đồng Hới, Hà Tĩnh, Long An, Rạch Giá, Tuy Hòa, Côn Đảo, Cù Lao Chàm, Phú Quốc

Dự án được chính thức phê duyệt theo Quyết định số 1462/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 07 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần giảm ô nhiễm rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam thông qua việc hỗ trợ xây dựng các văn bản hướng dẫn để thực hiện các chính sách ưu tiên liên quan đến chất thải nhựa, các hoạt động truyền thông, tăng cường năng lực, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi đối với chất thải nhựa, nhằm hỗ trợ thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 tại Việt Nam

Bản tin dự án

KỲ SỐ 8

Quý 2/2022

KỲ SỐ 9

Quý 3/2022

Môi trường

Rác thải nhựa là một vấn đề toàn cầu: nó giết chết động vật hoang dã, làm ô nhiễm đại dương và nước trên trái đất, và tồn tại lâu hơn nhiều so với thời gian sử dụng của chúng

Rác thải nhựa hiện được tìm thấy ở những vùng xa xôi nhất trên hành tinh. Nó giết chết các sinh vật biển và đang gây hại lớn cho các cộng đồng sống phụ thuộc vào đánh bắt cá và du lịch.

 

-- António Guterres

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc

Mục tiêu và nhiệm vụ

TRUYỀN THÔNG NÂNG CAO NHẬN THỨC VÀ THAY ĐỔI HÀNH VI

Triển khai các hoạt động truyền thông và tăng cường năng lực, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi đối với chất thải nhựa ở cả cấp trung ương và địa phương

CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ & TRÁCH NHIỆM MỞ RỘNG CỦA NHÀ SẢN XUẤT

Xây dựng và thực hiện chính sách đảm bảo cải thiện công tác quản lý chất thải rắn, bao gồm cơ chế hỗ trợ Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất trong sản xuất và sử dụng bao bì nhựa.

ĐÔ THỊ GIẢM NHỰA

Xây dựng các mô hình thí điểm giảm thiểu rác thải nhựa tại bảy thành phố/quận (huyện) tham gia Dự án, thông qua việc cam kết và triển khai chương trình Đô thị giảm nhựa của WWF.

KHU BẢO TỒN BIỂN

Quản lý hiệu quả và giảm lượng tồn đọng rác thải nhựa tại ba khu bảo tồn biển quan trọng: Phú Quốc, Cù Lao Chàm và Côn Đảo.

Kết nối với chúng tôi