Côn Đảo triển khai chương trình phân loại rác tại nguồn

22/03/2024

Trong thời gian qua, lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn huyện Côn Đảo ngày càng gia tăng, gây nên sức ép lớn đối với công tác thu gom, xử lý rác thải. Để triển khai hiệu quả việc phân loại rác thải rắn tại nguồn trên địa bàn, UBND huyện Côn Đảo đã phối hợp với Dự án “Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam” triển khai các hoạt động nhằm tăng cường công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt nói chung và hạn chế thất thoát rác thải nhựa nói riêng trên địa bàn huyện, hướng tới mục tiêu “Côn Đảo-Điểm đến giảm nhựa”.

Trong giai đoạn 2022-2023, UBND huyện phối hợp với Dự án tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn về phân loại rác tại nguồn cho người dân trên địa bàn huyện, tạo bước đệm để tổ chức triển khai thí điểm hoạt động phân loại rác tại nguồn trên địa huyện từ cuối năm 2022.

Hội nghị phổ biến chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn huyện, từ đó tạo sự đồng thuận trong xã hội về thực thi Luật Bảo vệ môi trường, thực hiện các quy định về quản lý rác thải nhựa sinh hoạt và phân loại rác tại nguồn, ngày 6/8/2022, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Côn Đảo phối hợp với Dự án tổ chức hội nghị phổ biến chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường, các quy định về quản lý rác thải rắn sinh hoạt và phân loại rác tại nguồn. Hội nghị thu hút sự tham gia của 100 đại biểu đến từ các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, các tổ chức, đoàn thể, cơ sở kinh doanh, và đại diện của 9 khu dân cư trên địa bàn huyện.

Tập huấn tuyên truyền viên về phân loại rác tại nguồn

Xác định các cán bộ cơ sở của các đơn vị đoàn thể (Hội Phụ Nữ, Đoàn thành niên) cùng với cán bộ Khu dân cư là lực lượng nòng cốt để triển khai tuyên truyền rộng rãi về chương trình phân loại rác tại nguồn, ngày 13/09/2022, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Côn Đảo phối hợp với Dự án tổ chức hội nghị phổ biến các quy định về quản lý rác thải rắn sinh hoạt và tập huấn, hướng dẫn phân loại rác tại nguồn với sự tham gia của gần 66 cán bộ địa phương (bao gồm hội phụ nữ, ban điều hành khu phố, đoàn thanh niên, …) tại huyện Côn Đảo.

Tại buổi tập huấn, học viên đã được phổ biến, hướng dẫn các quy định về phân loại rác tại nguồn và các mức xử phạt vi phạm hành chính có liên quan; đồng thời được tập huấn nâng cao kỹ năng và phương pháp tuyên truyền cho cán bộ nòng cốt tại khu dân cư nhằm hướng dẫn cho người dân thực hành phân loại rác và cách xử lý các loại rác thải sau khi phân loại. Trong buổi tập huấn, các học viên đã thực hành phân loại rác thải và thực hiện tập huấn mẫu một chủ đề về phân loại rác sinh hoạt tại nguồn. Sau khóa tập huấn, các học viên sẽ thực hiện tuyên truyền và truyền thông đến các hộ dân nhằm thực hiện mục tiêu giảm rác thải nhựa hiệu quả và phân loại rác thải trong khu dân cư tại huyện Côn Đảo.

Tập huấn cho các Khu dân cư về ủ phân compost từ rác hữu cơ nhà bếp

Phân loại và xử lý rác hữu cơ tại nguồn được xác định là một trong những thực hành hiệu quả để giảm thiểu lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh, góp phần cải thiện công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện. Để hướng dẫn các hộ dân phân loại và xử lý rác hữu cơ tại nguồn, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã phối hợp với Dự án tổ chức 2 khóa tập huấn ủ phân compost từ rác hữu cơ nhà bếp. Khóa đầu tiên được tổ chức vào ngày 23/11/2020 tại Khu dân cư số 2 có 40 hộ dân tham gia, khóa thứ hai được tổ chức vào ngày 9/4/2021 có 60 hộ dân tham gia. Tham dự tập huấn, người dân được cung cấp thông tin về thực trạng rác thải nhựa tại Côn Đảo và chia sẻ cách thức mỗi cá nhân có thể hành động để giảm áp lực cho bãi rác Bãi Nhát. Trong buổi tập huấn, giảng viên đã hướng dẫn cách ủ phân hữu cơ sử dụng các loại rác rau củ quả trái cây từ nhà bếp.

Sau chương trình tập huấn, các hộ dân có nhu cầu sử dụng phân compost đã chủ động thực hành phân loại rác hữu cơ để ủ phân tại hộ gia đình. Một số đại diện hộ gia đình đã thực hành thành công và còn tích cực tham gia các buổi tuyên truyền, hướng dẫn cho các hộ gia đình khác cùng thực hiện.

Các chương trình phân loại rác tại nguồn được triển khai trong khuôn khổ Dự án không chỉ giúp tăng cường công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn Côn Đảo, mà còn giảm áp lực rất lớn đối với việc xử lý chất thải rắn, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Việc triển khai thực hiện phân loại rác thải rắn tại nguồn tại Côn Đảo đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân về công tác bảo vệ môi trường, giúp người dân từng bước hình thành thói quen phân loại rác, từ đó giảm áp lực rất lớn đối với việc xử lý chất thải rắn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Đặc biệt, rác thải sau phân loại sẽ trở thành nguồn nguyên liệu đầu vào để phục vụ cho các hoạt động tái sử dụng, tái chế, hướng tới hình thành nền kinh tế tuần hoàn. Mỗi cá nhân, cán bộ lãnh đạo chính quyền, các ngành, đoàn thể địa phương, người dân, các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp đều có trách nhiệm, nghĩa vụ trong việc phân loại rác thải sinh hoạt. Cả xã hội cùng chung tay, nỗ lực thực hiện thành công chương trình phân loại rác thải tại nguồn sẽ trở thành thói quen thường nhật của mỗi người, mỗi nhà. Một hành động nhỏ nhưng ý nghĩa lớn góp phần chung tay xây dựng lối sống văn minh, hiện đại và xây dựng huyện Côn Đảo ngày càng xanh – sạch – đẹp./.

Bài viết liên quan