Kiêng nhựa – Detox Trái đất khỏi rác nhựa dùng 1 lần

Những năm gần đây, sau đại dịch Covid 19, số lượng du khách đi du lịch tăng mạnh, song đi đôi với việc phát triển du lịch, các hệ sinh thái và nguồn tài nguyên đang có nguy cơ bị suy thoái, đặc biệt, hoạt động của du khách cũng đã và đang góp phần làm tăng rác thải nhựa ra môi trường. 

Trong khuôn khổ Dự án “Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam” do Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam) thực hiện, Chiến dịch truyền thông “Kiêng nhựa – Detox Trái đất khỏi rác nhựa dùng 1 lần” đã được triển khai, nhằm thúc đẩy thay đổi hành vi của khách du lịch, tiến tới chủ động loại bỏ nhưa dùng 1 lần trước hành trình, và hạn chế tối đa việc sử dụngc ác sản phẩm nhựa không cần thiết tại các điểm đến du lịch.  

Website Kiêng nhựa (https://kiengnhua.vn) là một công cụ giúp du khách đo lường mức độ ảnh hưởng đến môi trường của từng món đồ nhựa dùng một lần như chai nhựa, túi nilon, hộp nhựa/hộp xốp, ly nhựa, đồ chăm sóc vệ sinh dùng 1 lần. Đồng thời, thông qua các thông điệp và hướng dẫn điều chỉnh hành vi tại trang website kiengnhua.vn đã truyền tải thông điệp để mỗi du khách đều có thể thấy được từng hành động tích cực của họ, dù là nhỏ nhất, dù là sớm hay muộn, cũng có thể mang lại những tác động môi trường tích cực.

Dù là một hành động nhỏ nhất, mỗi hành động của bạn đều sẽ mang lại kết quả trực tiếp giúp Trái đất “detox” khỏi cuộc khủng hoảng ô nhiễm nhựa – Đó chính là thông điệp mà Chương trình muốn truyền tải đến rộng khắp cho cộng đồng.

Bài viết liên quan