Nghiên cứu “Đánh giá cơ chế Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất đối với chất thải bao bì tại Việt Nam”

Nghiên cứu đánh giá cơ chế Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất – EPR đối với chất thải bao bì tại Việt Nam đã được WWF triển khai từ Quý 1 năm 2020.

Bốn kết quả dự kiến chủ yếu của nghiên cứu bao gồm: Hiện trạng hệ thống quản lý chất thải và thị trường tái chế chất thải bao bì nhựa tại Việt Nam; EPR được đề xuất tùy chọn cho Việt Nam; Phân tích lợi ích chi phí cho Đề án EPR được đề xuất cho Việt Nam; Kế hoạch thực hiện cho đề án EPR được đề xuất.

Kết quả ban đầu của nghiên cứu đã được chia sẻ và tham vấn tại một hội thảo trực tuyến tổ chức vào ngày 16/7/2020 với sự tham gia của hơn 40 đại biểu là các cán bộ chuyên trách về EPR của Bộ TN&MT, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, các chuyên gia về quản lý chất thải rắn, chất thải nhựa.

Các thông tin thu được từ hội thảo là rất hữu ích, góp phần cải thiện và hỗ trợ nghiên cứu trong giai đoạn tiếp theo. Các cuộc thảo luận sôi nổi trong hội thảo cũng đã cho thấy EPR hiện đang nhận được sự quan tâm đáng kể tại Việt Nam. Dự kiến một hội thảo khác với quy mô lớn hơn và tham dự của nhiều bên liên quan hơn sẽ được tổ chức khi các kết quả nghiên cứu được hoàn thành.

Bài viết liên quan