NHÂN RỘNG MÔ HÌNH PHÂN LOẠI VÀ XỬ LÝ RÁC HỮU CƠ BẰNG MEN VI SINH BẢN ĐỊA (IMO) TẠI RẠCH GIÁ

Trong Quý 3 năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Thành phố Rạch Giá đã phối hợp với WWF-Việt Nam tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tập huấn về phân loại rác tại nguồn, đặc biệt hướng dẫn cách xử lý rác hữu cơ bằng phương pháp men vi sinh bản địa (IMO) trên một số địa bàn thuộc thành phố.

Địa bàn đầu tiên của thành phố được áp dụng thí điểm mô hình phân loại và xử lý rác bằng phương pháp IMO là phường Vĩnh Thông. Sau thành công của loạt mô hình thí điểm, Dự án đã tiếp tục đồng hành cùng Hội LHPN triển khai nhân rộng mô hình cho 12 xã/phường trên địa bàn Rạch Giá, với quy mô 25 hộ gia đình tại mỗi điểm nhân rộng.

Tại Phường Vĩnh Quang, Hội LHPN tiếp tục phối hợp với WWF-Việt Nam triển khai các buổi tuyên truyền, hướng dẫn, vận động người dân tạo thói quen phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn và sử dụng chế phẩm sinh học IMO để phân huỷ rác hữu cơ ngay tại hộ gia đình. Dự án đã trao tặng 25 thùng rác hữu cơ và giỏ sách chế phẩm sinh học IMO cho 25 hội viên Câu lạc bộ “Phân loại và xử lý rác thải hộ gia đình”.

Hội LHPN Thành phố Rạch giá & Đại diện WWF-Việt Nam

tặng thùng rác cho hội viên CLB “Phân loại và xử lý rác hộ gia đình”

(Ảnh: Hội LHPN Kiên Giang)

 

Tính đến Quý 4 cùng năm, Dự án đã phối hợp cùng Hội LHPN thành phố triển khai thành công 22 lớp truyền thông giảm nhựa, hướng dẫn phân loại rác, hướng dẫn phân loại rác, sản xuất và ứng dụng IMO cho các hộ gia đình. Trên 600 hộ dân đã được tiếp cận các kiến thức về phân loại và xử lý rác hữu cơ, góp phần làm giảm tỷ lệ rác hữu cơ mà hệ thống thu gom – xử lý của thành phố phải tiếp nhận.

IMO (Indigenous Microorganism) là phương pháp sử dụng các loại chế phẩm sinh học được tạo ra bằng cách tận dụng nguyên liệu có sẵn tại địa phương, nhờ đó mà IMO chứa nhiều vi sinh vật bản địa trong thành phần với khả năng hoạt động rất mạnh, đáp ứng nhu cầu sử dụng trong hoạt động trồng trọt. Trong những năm gần đây, do có hoạt tính sinh học cao, IMO còn được áp dụng thử nghiệm trong việc xử lý các loại rác thải hữu cơ.

Bài viết liên quan