Phim hoạt hình “Lễ hội đại dương xanh”

15/11/2022

Bằng hình thức thể hiện phim hoạt hình, với nội dung hấp dẫn, thú vị thông qua hình ảnh siêu nhân. Là nhân vật thân thiện với trẻ nhỏ, qua đó nâng cao nhận thức về Đại dương  và tầm quan trọng của Biển, đảo đối với lớp trẻ cũng như toàn xã hội thông qua ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển, Hải đảo Việt Nam.
Thể hiện Vai trò và tầm quan trọng của đại dương với sự sống của trái đất, trong đó có chúng ta. Với không khí tưng bừng chào đón ngày hội hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, sinh vật biển cùng nhau tham dự lễ hội và chung tay dọn rác đại dương – ngôi nhà chung.

Qua đó, tuyên truyền ý nghĩa Ngày Đại dương Thế giới và kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ đại dương nói riêng và bảo vệ hành tinh xanh nói chung. Nhắc nhở mọi người thông điệp về một thế giới tươi đẹp với sự bảo vệ đại dương bằng những hành động cụ thể, thiết thực của mỗi cá nhân trong cuộc sống hàng ngày qua Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam

Thực hiện Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường

Bài viết liên quan