Phối hợp quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu trong hoạt động giao thông hàng hải

15/11/2022

Chiều 13/11, tại Hà Nội, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cùng Cục Hàng hải Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) đã tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác nhằm triển khai Chương trình phối hợp công tác 01/CTPH-BTNMT-BGTVT ngày 8/3/2018 giữa hai Bộ về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong hoạt động giao thông vận tải giai đoạn 2018 – 2021.

3(4) Le ky ket Quy che phoi hop giua TCB va Cuc Hang hai VN 13 11

Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Cục Hàng hải Việt Nam và Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

Quy chế phối hợp công tác giữa Cục Hàng hải Việt Nam và Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước chuyên ngành Hàng hải của Cục Hàng hải Việt Nam và công tác quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam. Đồng thời, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về lĩnh vực quản lý, khai thác và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo và lĩnh vực hàng hải phát sinh trong quá trình hai bên thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình.

Quy chế có 8 nội dung: phối hợp trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; cung cấp, trao đổi thông tin, tài liệu; tổ chức thực hiện quản lý điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; khai thác, sử dụng tài nguyên biển và hải đảo; kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường biển và hải đảo; hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; phối hợp trong đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; phối hợp tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo, quản lý hoạt động hàng hải; các hoạt động phối hợp khác.

Ba năm một lần, Tổng Cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam sẽ đồng chủ trì tổng kết công tác phối hợp giữa hai bên và định hướng công tác chỉ đạo hoạt động phối hợp trong những năm tiếp theo.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Tạ Đình Thi cho biết, thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước về biển và hải đảo và lĩnh vực hàng hải đã có sự phối hợp chặt chẽ, nhất là sau khi Luật Tài nguyên môi trường biển, hải đảo có hiệu lực.

Tuy nhiên, để nâng cao hơn nữa và để triển khai hiệu quả Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Giao thông vận tải về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong hoạt động giao thông vận tải giai đoạn 2018 – 2021 cần thiết phải có một Quy chế phối hợp để các đơn vị của hai bên triển khai hiệu quả hơn, nhất là trong việc thực hiện quy hoạch, nhận chìm…

Đồng quan điểm này, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Nguyễn Xuân Sang đề nghị các đơn vị chức năng của hai bên tăng cường phối hợp theo Quy chế đã ký để tăng cường hoạt động quản lý Nhà nước, sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường biển.

Bài viết liên quan