Quận Thanh Khê, Đà Nẵng: Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục trong hoạt động giảm rác thải nhựa

22/03/2024

Hiện nay, tầm ảnh hưởng của các tổ chức chính trị – xã hội được lan rộng, đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động về bảo vệ môi trường và phát triển môi trường bền vững. Trong đó, Hội Phụ nữ, nhóm cán bộ cơ sở và cộng đồng dân cư chính là nhóm nòng cốt trong công tác truyền thông, giáo dục về thay đổi nhận thức và hành vi liên quan đến bảo vệ môi trường, đặc biệt là giảm thiểu rác thải nhựa bởi đây là một trong những nhân tố đóng góp vào  quá trình phát thải rác thải nhựa ra môi trường; nhưng cũng đồng thời là nhóm chủ thể có thể tiếp nhận thông tin nhanh chóng cũng như lan tỏa, truyền tải các thông điệp hiệu quả.

Trong khuôn khổ thực hiện Dự án “Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam” do Cục Biển và Hải đảo Việt Nam phối hợp với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam), Dự án đã dành nhiều hỗ trợ trong việc thực hiện các hoạt động truyền thông, giáo dục và đào tạo nâng cao năng lực cho nhóm đối tượng này, đặc biệt tập trung vào nhóm nòng cốt của Hội Liên hiệp Phụ nữ, cụ thể: tổ chức 04 lớp tập huấn kỹ năng truyền thông và vận động người dân cho 50 cán bộ cốt cán trong 2 ngày (ngày 8 và 9/8/2022) và 171 hội viên nòng cốt của các Chi hội Hội phụ nữ của 10 phường trên địa bàn quận Thanh Khê từ ngày 9 đến 11/11/2022.

Tập huấn kỹ năng truyền thông và phát túi lưới đi chợ cho nhóm Nòng cốt của Hội phụ nữ

Bên cạnh đó, Dự án cũng hỗ trợ cung cấp 300 túi lưới đi chợ cho hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ quận để giảm việc sử dụng túi nilon dùng 1 lần. Với sự hỗ trợ từ Dự án, các hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ đã tích cực lồng ghép các kiến thức và kỹ năng được trang bị để tuyên truyền tới cộng đồng dân cư, đặc biệt là tích cực lan toả hoạt động mang túi lưới và các loại túi dùng nhiều lần để đi chợ, giảm lượng lớn túi nilon mới phát sinh từ các hoạt động mua sắm cho sinh hoạt gia đình.

Đông đảo cán bộ cơ sở và bà con nhân dân tham gia các lớp tuyên truyền

Ngoài ra, trong năm 2023, Dự án phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, UBND các Phường trên địa bàn quận tổ chức các lớp tuyên truyền về giảm thiểu rác thải nhựa và hướng dẫn phân loại rác thải tại hộ gia đình. Tính đến 5/12/2023, tổng cộng gần 1000 cán bộ nòng cốt và cộng đồng dân cư của 04 Phường Thanh Khê Tây, Thạc Gián, Hòa Khê và Vĩnh Trung đã được tham gia các lớp tuyên truyền; lớp tuyên truyền các Phường còn lại sẽ được tổ chức trong giai đoạn cuối năm 2023 và đầu năm 2024 nhằm tiếp tục lan tỏa sâu rộng việc phân loại rác  tại hộ gia đình trên địa bàn quận.

Bài viết liên quan