RẠCH GIÁ: TẠO VÒNG ĐỜI MỚI CHO RÁC THẢI – MÔ HÌNH LÀM TÚI TỪ BANNER CŨ

Ngày nay, các banner/poster tuyên truyền vẫn được sử dụng nhiều trong các sự kiện, quảng cáo. Tuy nhiên, sau khi chương trình kết thúc, một lượng lớn các loại banner/poster bị thải ra ngoài môi trường, gây tác hại lớn đến môi trường xung quanh. Vì vậy, cần thay đổi thói quen, nói không với các sản phẩm nhựa sử dụng một lần, túi nilon bằng việc tái chế và khuyến khích sử dụng các loại sản phẩm thân thiện với môi trường.

Từ năm 2021, Dự án “Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam” (do Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện) đã phối hợp cùng trường Khuyết Tật Tình thương Mỹ Lâm Hòn Đất và doanh nghiệp xã hội Vòng Tay Tử Tế triển khai mô hình may túi, chậu trồng cây từ banner/poster cũ được thu gom trên địa bàn thành phố Rạch Giá. Ước tính có hơn 2000 sản phẩm đã được sản xuất từ banner cũ để làm chậu cây, túi đi chợ, túi trồng cây và nhiều sản phẩm khác.

Mô hình may túi từ banner/poster cũ tại trường Mỹ Lâm

Mô hình không chỉ góp phần giảm lượng rác nhựa khó phân huỷ từ banner/poster cũ thất thoát ngoài môi trường, tái sinh một vòng đời mới hữu ích cho đồ nhựa dùng một lần mà còn giúp hỗ trợ tạo sinh kế, thêm thu nhập cho nhóm yếu thế trong xã hội.

Bài viết liên quan