Thanh niên Phú Quốc chung tay bảo vệ môi trường

22/03/2024

                Là quốc gia có dân số ‘trẻ’, lực lượng lao động là thanh niên chiếm khoảng 70% tổng số lao động trong xã hội, việc tăng cường vai trò của thanh niên, thiếu niên trong bảo vệ môi trường là hết sức quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc, lâu dài đối với công tác bảo vệ môi trường tại Việt Nam.

                Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của thanh niên đối với công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là trong hoạt động thu gom, phân loại, tái sử dụng và xử lý rác thải nhựa, Thành Đoàn Phú Quốc đã phối hợp với Dự án “Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam” (dự án do Cục Biển và Hải đảo Việt Nam chủ trì, phối hợp với WWF-Việt Nam triển khai tại Phú Quốc, Côn Đảo và Cù Lao Chàm) tổ chức nhiều hoạt động thiết thực góp phần xử lý rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa.

                Hiện nay trên toàn TP. Phú Quốc vẫn còn tồn tại nhiều điểm tập kết rác sai quy định trong khu dân cư với lượng lớn chất thải rắn tồn đọng gây ô nhiễm và mất mỹ quan đô thị. Xác định đây là những điểm đen về ô nhiễm cần được xóa bỏ để giảm thiểu lượng rác thải nhựa tồn đọng trong môi trường, góp phần ngăn ngừa rác bị phát tán và thất thoát ra môi trường biển, Thành Đoàn Phú Quốc đã đề xuất Dự án hỗ trợ để thực hiện hoạt động xóa điểm đen môi trường và xây dựng các trạm tập kết xanh.

                Từ cuối năm 2021 đến nay, Thành Đoàn đã tổ chức hoạt động vệ sinh xóa 02 điểm đen ô nhiễm rác thải tại phường Dương Đông và phường An Thới với tổng khối lượng rác thải thu được là 18 tấn, trong đó có 800kg rác thải nhựa.

Hình ảnh: Trước và sau khi xóa các điểm đen ô nhiễm rác thải tại Dương Đông

                Tại vị trí các điểm đen môi trường đã bị xóa, Thành Đoàn tiến hành xây dựng và lắp đặt các Trạm tập kết xanh, bố trí 2-3 thùng rác 660L có nắp đậy tại mỗi điểm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cư dân xung quanh có điểm tập kết rác hợp vệ sinh. Theo đó, trạm Dương Đông đã được đưa vào hoạt động từ tháng 12/2021 mỗi ngày thu gom được khoảng 138kg rác nhựa; trạm An Thới được đưa vào hoạt động từ tháng 3/2022, mỗi ngày thu gom khoảng 92kg/ngày. Ước tính tổng lượng rác nhựa đã được thu gom hợp vệ sinh thông qua 2 trạm tập kết xanh trong năm 2022 này lần lượt là 50,3 tấn và 24,8 tấn.

                Tại các Trạm tập kết xanh đã xây dựng, Thành Đoàn còn triển khai chương trình “Giờ vàng-Đổi rác lấy nhu yếu phẩm” nhằm thu hút sự quan tâm của cộng đồng dân cư xung quanh, qua đó tăng cường nhận thức của người dân với các điểm tập kết xanh, biến các điểm này thành các điểm truyền thông bảo vệ môi trường ở cộng đồng.

(Hình ảnh: Lễ ra mắt Trạm tập kết xanh)

                Năm 2023, Dự án tiếp tục phối hợp với Thành Đoàn nhân rộng 02 mô hình “Xóa điểm đen môi trường-Xây dựng Trạm tập kết xanh” tại xã Hàm Ninh và xã Dương Tơ, kết hợp với Chương trình truyền thông “Giờ vàng-Đổi rác lấy nhu yếu phẩm”. Như vậy, đến nay trên địa bàn TP. đã có 5 mô hình Trạm tập kết xanh được xây dựng tại 5 xã/phường, góp phần ngăn chặn việc tái ô nhiễm tại các điểm đen đã xóa, đồng thời hỗ trợ thu gom và ngăn ngừa tình trạng rác thải nhựa bị phát tán ra môi trường công cộng. Ước tính, mỗi Trạm tập kết xanh góp phần ngăn chặn từ 8-12 tấn rác thải nhựa rò rỉ ra môi trường mỗi năm.

(Hình ảnh: Dọn vệ sinh xoá điểm đen ô nhiểm rác thải và Giờ vàng đổi rác lấy quà tại xã Hàm Ninh tháng 4 năm 2023 và Dương Tơ tháng 8 năm 2023)

Bài viết liên quan