Ra mắt trang web thông tin Dự án

Tháng 11/2020, các đối tác tham gia dự án “Giảm thiểu Rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam” đã ra mắt trang web thông tin Dự án tại địa chỉ: https://GiamRacNhua.vn.

Trang web do Trung tâm Truyền thông Tài nguyên & Môi trường và WWF-Việt Nam đồng triển khai từ tháng 9/2020, được thể hiện dưới hình thức báo chí truyền thông hiện đại, đa phương tiện.

Trang thông tin gồm 4 chuyên mục chính: Giới thiệu, Các Hoạt động thuộc phạm vi dự án, Tin tức liên quan, Hệ thống văn bản, báo cáo, thư viện điện tử. Ngoài ra, trang thông tin còn thường xuyên cập nhật các tài liệu truyền thông có nội dung liên quan đến vấn đề ô nhiễm Rác thải nhựa tại Việt Nam. Ngoài ra, trang thông tin cũng tích hợp một bản đồ tương tác giúp thấy rõ vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa một cách toàn diện hơn. Bản đồ Định vị Nhựa Toàn cầu cho thấy những quốc gia nào đang thải lượng lớn rác thải nhựa vào môi trường, những con sông nào đưa nhiều rác thải nhựa nhất ra các đại dương, và mức độ phổ biến của nhựa trên các bề mặt đại dương.

Việc ra mắt trang tin điện tử thể hiện sự quyết tâm của Ban Quản lý dự án và các đối tác phối hợp thực hiện để tăng cường công tác truyền thông, nâng cao kiến thức của cộng đồng. Bên cạnh đó, kênh thông tin này được kỳ vọng góp phần cung cấp nguồn thông tin chính xác, cập nhật, và trợ giúp cho người dân cũng như các đối tác tiềm năng có được cái nhìn tổng quan và chuyên sâu hơn về vấn nạn rác thải nhựa, cũng như cơ hội để tham gia vào các hoạt động thuộc phạm vi Dự án.

 

Bài viết liên quan