Tọa đàm phát triển năng lượng tái tạo Việt Nam

15/11/2022

Ngày 16 tháng 7 năm 2020, Trung tâm Truyền thông TNMT đã phối hợp với Báo Nông thôn ngày nay tổ chức Tọa đàm nội dung về Phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam

Tham dự Tọa đàm có: TS Nguyễn Ninh Hải – Trưởng phòng Năng lượng tái tạo, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ Công thương; TS Dư Văn Toán – Trưởng phòng Khoa học Biển và Biến đổi khí hậu, Viện Nghiên cứu Biển và Hải đảo, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường;  TS Trần Duy Khanh – Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Doanh nhân APEC.
 

1

Tại tọa đàm đã trao đổi về các nội dung: 

– Cơ chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Năng lượng sạch, Năng lượng tái tạo;
– Vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước, của các doanh nghiệp, người tiêu dùng trong việc Phát triển năng lượng tái tạo;
– Tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo và những thách thức trong Phát triển năng lượng tái tạo;
– Định hướng trong việc phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam;
– Nâng cao nhận thức cho cộng đồng về sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng đặc biệt là năng lượng tái tạo;
– Những mô hình, sáng tạo và ứng dụng thành công năng lượng tái tạo trong thực tế.

Vấn đề phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo ở Việt Nam không nằm ngoài xu thế chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thị trường năng lượng tái tạo Việt Nam đang là mảnh đất tiềm năng đối với các nhà đầu tư nước ngoài…
Việc phát triển nguồn năng lượng tái tạo, nhất là điện gió và điện mặt trời nối lưới, mái nhà được xem là xu hướng tất yếu, là một trong những giải pháp quan trọng góp phần khai thác triệt để nguồn tài nguyên thiên nhiên tái tạo để phát điện phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Việc phát triển nguồn năng lượng tái tạo, vừa bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, vừa tận dụng được nguồn đất hoang hóa không thể canh tác nông nghiệp đối với dự án nối lưới; tận dụng được hàng chục triệu mái nhà của hộ dân, cơ quan, công sở, khu – cụm công nghiệp để lắp đặt điện áp mái; bổ sung kịp thời các nguồn điện đang chậm tiến độ; gia tăng lợi ích kinh tế cho địa phương, doanh nghiệp và tạo việc làm cho người lao động; giúp hình thành ngành công nghiệp năng lượng tái tạo của đất nước

Trung tâm Truyền thông TNMT

Bài viết liên quan