Trường học giảm nhựa tại Cù Lao Chàm

Tại Cù Lao Chàm, trường TH&THCS Quang Trung với diện tích rộng khoảng 5.204m2 bao gồm khuôn viên trường học, 24 phòng gồm phòng học và phòng bộ môn, giáo viên, 01 căng tin với 24 giáo viên và khoảng 227 học sinh đang theo học, nhà trường không dạy bán trú.

Trong tháng 5/2022, cán bộ Ban quản lý KBTB Cù Lao Chàm đã phối hợp với giáo viên và học sinh của trường để triển khai hoạt động kiểm toán rác thải trong 6 ngày liên tiếp nhằm tìm hiểu hiện trạng phát sinh rác thải trong trường học, cung cấp cơ sở để trường xây dựng kế hoạch giảm rác nhựa trong năm học 2022-2023. 

Dựa trên kết quả kiểm toán rác thải, BQL KBTB Cù Lao Chàm cùng với đội tư vấn kỹ thuật đã phối hợp cùng với ban giám hiệu nhà trường xây dựng Kế hoạch giảm nhựa tại trường học trong năm học 2022-2023 với các mục tiêu như sau: 

– Có 30% – 40 % học sinh mỗi lớp trở thành tuyên truyền viên tích cực về giảm thiểu rác thải nhựa. 

– Đạt 100% học sinh tốt nghiệp ra trường hiểu và có kiến thức về đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường. 

– Mỗi năm có ít nhất 01 – 02 sáng kiến xanh được công nhận và triển khai trong nhà trường. 

– 100% học sinh và giáo viên nhà trường thực hành phân loại đúng các loại rác thải. 

– Tất cả giáo viên, cán bộ nhà trường thực hành tốt việc không sử dụng nhựa dùng một lần và tích cực tham gia hoạt động giảm nhựa của trường, của địa phương phát động. 

Kế hoạch giảm nhựa năm học 2022-2023 đã được trường TH-THCS Quang Trung thông qua vào ngày 22/5/2022 cùng với lễ ra mắt Câu lạc bộ “Em yêu đảo xanh quê em”. Với nhóm thành viên chính gồm 15 em học sinh, Câu lạc bộ “Em yêu đảo xanh quê em” được thành lập nhằm mục đích tạo sân chơi cho các em học sinh trường TH-THCS Quang Trung tìm hiểu về đa dạng sinh học, rác thải nhựa và thực hành các hành động bảo vệ môi trường tại nhà trường và địa phương, đây cũng là lực lượng tiên phong thực hiện kế hoạch giảm nhựa của trường. Sau buổi ra mắt, các em tham gia gấp giấy cũ làm túi giấy tặng cho các cô bán hàng ở chợ.

Bài viết liên quan