Tăng cường truyền thông chính sách về giảm rác nhựa

Rác thải nhựa đang được xem là vấn đề ảnh hưởng đến môi trường lớn nhất hiện nay ở hầu hết các quốc gia trên thế giới và cả Việt Nam.

Tại Việt Nam, các hoạt động giảm rác thải nhựa đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức, cá nhân đã và đang tăng cường triển khai mang lại nhiều hiệu quả rõ nét góp phần thay đổi nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân, xã hội đối với việc sử dụng nhựa, các sản phẩm nhựa dùng một lần đặc biệt là Dự án “Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam”.

Dự án “Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam” đã được triển khai từ năm 2020 từ nguồn tài trợ từ Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên WWF – Việt Nam (thông qua WWF – Đức) đã tạo ra nhiều chuyển biến tích cực góp phần giảm ô nhiễm rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam thông qua việc hỗ trợ xây dựng các văn bản hướng dẫn để thực hiện các chính sách ưu tiên liên quan đến chất thải nhựa, các hoạt động truyền thông, tăng cường năng lực, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi đối với chất thải nhựa.

Dự án đã chú trọng thực hiện các công tác thông tin, truyền thông trên các phương tiện truyền thông, các cơ quan báo chí lớn, uy tín. Các tin, bài với nội dung thông tin đa dạng, phong phú và đến nay đã được chia sẻ, đăng tải trên các cơ quan thông tấn, báo chí, bao gồm các kênh truyền hình VTV1, VTV4, VTV2, các kênh báo chí như VnExpress, VTC News, Báo và Tạp chí Tài nguyên Môi trường về các thông tin nổi bật như:

– Thông tin về đường lối, chủ trương của nhà nước, cũng như về chính sách, pháp luật và quy định về quản lý rác thải nhựa đại dương/ô nhiễm nhựa đại dương nhằm thúc đẩy xây dựng nền kinh tế tuần hoàn, phát triển kinh tế biển bền vững; Thông tin về các mô hình nền kinh tế tuần hoàn, quản lý nhựa hiệu quả của các nước trong khu vực cũng như trên thế giới.

– Thông tin hoạt động của Việt Nam trong việc chủ động chuẩn bị và tham gia xây dựng Thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa, thực hiện mục tiêu “Việt Nam tiên phong trong khu vực về giảm thiểu chất thải nhựa đại dương” , trong đó chú trọng nội dung giới thiệu về sự cấp bách và lợi ích của một thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa.

– Các hoạt động trong phạm vi Dự án Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam, và ý nghĩa cũng như đóng góp của Dự án trong cuộc chiến chống ô nhiễm rác thải nhựa tại Việt Nam.

– Các bài học và mô hình thành công, đặc biệt tại các địa phương tham gia Dự án cũng đã được lan tỏa, đặc biệt trong năm 2023 khi mà nhiều mô hình đã cho thấy các kết quả rất khả quan và được ghi nhận

Các hoạt động truyền thông của Dự án đã mang lại nhiều tác động lớn, hiệu quả, tích cực góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân tại các địa phương triển khai dự án nói riêng đồng thời góp phần nâng cao nhận thức của người dân trên cả nước về phòng, chống, giảm thiểu sử dụng nhựa, túi nilon.

Bài viết liên quan