Tăng cường quản lý và vận động tàu thuyền mang rác về bờ tại Phú Yên

10/06/2024

Nhằm giảm thất thoát rác từ hoạt động khai thác thủy sản, Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Phú Yên phối hợp với Dự án “Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam” thực hiện Mô hình vận động ngư dân đưa rác về bờ trên địa bàn toàn tỉnh.  Đây là một hoạt động nằm trong chương trình trọng tâm năm 2024 của tỉnh Phú Yên. Giai đoạn ban đầu áp dụng cho các tàu cá dài trên 15m và chịu sự quản lý của các Cảng cá địa phương. Mục tiêu năm 2024 là vận động 500 tàu dài trên 15m thực hiện đưa rác về bờ.

Trong Quý 1/2024, các bên liên quan đã phối hợp thu thập thông tin, khảo sát và xây dựng Kế hoạch phối hợp. Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có trách nhiệm giám sát, chỉ đạo Ban Quản lý cảng cá thực hiện các công tác về vận động, huy động chủ tàu ký cam kết; giám sát các tàu thuyền trong phạm vi quản lý. Ngoài việc thực hiện các quy định về khai thác, các tàu phải thực hiện việc đưa rác về bờ. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, truyền thông liên quan tới quản lý chất thải rắn. Dự án có trách nhiệm hỗ trợ nguồn lực và tư vấn kỹ thuật để thực hiện mô hình. Trong Quý 2/2024, các bên sẽ tích cực phối hợp để thực hiện các hoạt động về truyền thông, cải thiện công tác quản lý chất thải rắn tại bốn cảng, tiến tới việc vận động các tàu thuyền thực hiện đưa rác về bờ./.

Bài viết liên quan