Thí điểm mô hình thu gom và xử lý rác thải hữu cơ bằng phương pháp ủ phân compost tại Côn Đảo

22/03/2024

Phân loại và xử lý rác hữu cơ tại nguồn được xác định là một trong những thực hành hiệu quả để giảm thiểu lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh, góp phần cải thiện công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt. Để hướng dẫn các hộ dân phân loại và xử lý rác hữu cơ tại nguồn, Phòng Tài nguyên và Môi trường Côn Đảo đã phối hợp với Dự án “Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam” tổ chức 2 khóa tập huấn ủ phân compost từ rác hữu cơ nhà bếp. Tham dự tập huấn, người dân được cung cấp thông tin về thực trạng rác thải tại Côn Đảo và chia sẻ cách thức mỗi cá nhân có thể hành động để giảm áp lực cho bãi rác Bãi Nhát. Trong buổi tập huấn, giảng viên đã hướng dẫn cách ủ phân hữu cơ sử dụng các loại rác từ các rau, củ, quả nhà bếp.

Dự án phối hợp với BQL Công trình Công cộng, Phòng Tài nguyên và Môi trường và Ban điều hành Khu dân cư số 5 để xây dựng mô hình thí điểm về thu gom và tái chế rác thải hữu cơ ở quy mô cộng đồng với sự hỗ trợ của một nhóm chuyên gia kỹ thuật.

(Hình ảnh: Kiểm toán rác tại Tổ 1, Khu dân cư số 5)

Tháng 5/2023, nhóm chuyên gia kỹ thuật đã tiến hành khảo sát thực địa và lựa chọn khu vực thí điểm mô hình là Tổ 1, Khu 5 với thành phần dân cư gồm: 36 hộ gia đình nguyên căn, 7 hộ nhà trọ (34 phòng), 03 cơ sở lưu trú (3-4 phòng/cơ sở), 07 khách sạn, 05 nhà hàng quy mô lớn, 01 tiệm tạp hóa và 02 quán cà phê.

Tháng 6/2023, nhóm chuyên gia kỹ thuật đã triển khai hoạt động kiểm toán rác thải tại Tổ 1 nhằm xác định thành phần và ước tính khối lượng rác thải phát sinh từ các nhóm chủ nguồn thải khác nhau. Dựa vào kết quả kiểm toán rác, nhóm chuyên gia đã xây dựng đề xuất quy trình quản lý và tuần hoàn rác thải hữu cơ sau phân loại.

Tháng 7/2023, quy trình quản lý và tuần hoàn rác thải hữu cơ sau phân loại được hoàn thiện và gửi các bên liên quan.

(Hình ảnh: Hướng dẫn tập huấn kỹ thuật ủ phân và hướng dẫn tuyên truyền Phân loại rác cùng Ban điều hành khu 5)

Tháng 9/2023, tổ chức tập huấn hướng dẫn phương pháp ủ phân hữu cơ cho công nhân công trình công cộng. Đồng thời, Dự án và BQL Công trình Công cộng hoàn thiện ký Thỏa thuận trong việc triển khai mô hình thí điểm tại khu vực kho của BQL Công trình Công cộng.

Tháng 10/203, Dự án tổ chức tập huấn, hướng dẫn cách truyền thông về phân loại rác tại nguồn cho thành viên của Tổ giám sát/tuyên truyền của khu 5. Ngày 08/10/2023, Ban điều hành khu 5 và tổ tuyên truyền giám sát bắt đầu đi tuyên truyền cho các hộ dân trên tuyến đường Mai Chí Thọ và 4 nhà hàng. Ngày 15/10/2023, công nhân công trình công cộng thực hiện thu gom, xử lý rác hữu cơ sau phân loại theo quy trình đã thống nhất.

(Hình ảnh: Cơ sở thu gom, xử lý và tái chế rác hữu cơ tại khu 5)

Tháng 11/2023, Dự án tổ chức buổi báo cáo sơ kết thực hiện mô hình thí điểm, với sự tham dự của 40 đại diện đến từ Phòng Tài nguyên và Môi trường, BQL Công trình Công cộng, Ban điều hành các khu phố, hộ dân và nhà hàng, các đoàn thể trên địa bàn huyện Côn Đảo…. Khối lượng xử lý rác hữu cơ thu được được khá khả quan, trung bình mỗi ngày xử lý khoảng 110kg rác hữu cơ, tương đương 3,3 tấn/ tháng. Dự kiến, các công trình công cộng sẽ sử dụng phân hữu cơ để làm vườn rau hữu cơ và hướng đến các chương trình giáo dục môi trường trong năm 2024. Những kết quả thu được từ việc thí điểm mô hình thu gom và xử lý rác thải hữu cơ bằng phương pháp ủ phân compost tại Côn Đảo sẽ tạo tiền đề để mở rộng diện áp dụng mô hình, góp phần hiệu quả vào công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt./.

Bài viết liên quan