Ấn phẩm

Báo cáo Thường niên WWF-Việt Nam FY 2019-2020

Báo cáo Thường niên WWF-Việt Nam FY 2019-2020

(Nguồn: WWF-Viet Nam.net) Những thành tựu và kết quả nổi bật của năm tài chính 2019-2020 “WWF-Việt Nam đã có một năm tăng trưởng vượt bậc mặc dù nhiều điều bất ổn và sự kiện bất khả kháng đã xảy ra trong năm qua trên khắp thế giới. Chúng tôi đã có những cơ hội để thay...

Bí ẩn của Đảo Lớn

Bí ẩn của Đảo Lớn

(Nguồn: WWF-Viet Nam.net) WWF-Việt Nam giới thiệu cuốn truyện tranh “Bí ẩn của Đảo Lớn” về đề tài ô nhiễm rác thải nhựa với hy vọng cuốn truyện sẽ giúp cho thế hệ trẻ nhận ra vai trò đặc biệt của mình, nhìn thấy các cơ hội để trưởng thành hơn và hành động tích cực...

GIẢI QUYẾT Ô NHIỄM NHỰA ĐẠI DƯƠNG TẠI CHÂU Á

GIẢI QUYẾT Ô NHIỄM NHỰA ĐẠI DƯƠNG TẠI CHÂU Á

(Nguồn: WWF-Viet Nam.net) Báo cáo Tổng kết Hội thảo - Giải quyết Ô nhiễm Nhựa Đại dương - Các Thành tố Tiềm năng cho một Thỏa thuận Toàn cầu. Với tình trạng chất thải nhựa phát thải vào các đại dương trên thế giới đang ở mức báo động, một khung hành động toàn cầu nhằm...

Ô NHIỄM NHỰA: LỢI ÍCH CHO DOANH NGHIỆP VỚI MỘT HIỆP ƯỚC TOÀN CẦU CỦA LIÊN HỢP QUỐC

Ô NHIỄM NHỰA: LỢI ÍCH CHO DOANH NGHIỆP VỚI MỘT HIỆP ƯỚC TOÀN CẦU CỦA LIÊN HỢP QUỐC

(Nguồn: WWF-Viet Nam.net) Nhiều doanh nghiệp lớn đã đưa ra lời kêu gọi đối với một hiệp ước của Liên Hiệp Quốc về ô nhiễm nhựa nhằm giải quyết sự thiếu liên kết giữa các quy định, hoàn thiện các biện pháp được thực hiện tự nguyện, ủng hộ lời kêu gọi từ các tổ chức Phi...