Các đơn vị tham gia thực hiện dự án

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG

 1. Cục Biển và Hải đảo Việt Nam

  Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên – môi trường biển khu vực phía Bắc.

 2. Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên – môi trường biển khu vực phía Nam.

  Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia.

  1. Tổng cục Môi trường
  • Vụ Quản lý chất thải.
  • Viện Khoa học Môi trường.
  1. Vụ Pháp chế
  2. Vụ Hợp tác quốc tế
  3. Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường
  4. Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường
  5. Văn phòng Đảng – Đoàn thể

  CÁC ĐƠN VỊ ĐỊA PHƯƠNG

  1. Hà Tĩnh
  • Sở Tài nguyên & Môi trường
  1. Quảng Bình
  • Sở Tài nguyên & Môi trường
  • UBND thành phố Đồng Hới
  1. Thừa Thiên Huế
  • Sở Tài nguyên & Môi trường
  • UBND huyện A Lưới
  1. Đà Nẵng
  • Sở Tài nguyên & Môi trường
  • UBND quận Thanh Khê
  1. Quảng Nam
  • Sở Tài nguyên & Môi trường
  • UBND thành phố Hội An
  • Ban Quản lý Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm
  1. Phú Yên
  • Sở Tài nguyên & Môi trường
  • UBND thành phố Tuy Hòa
  1. Long An
  • Sở Tài nguyên & Môi trường
  • UBND thành phố Tân An
  1. Bà Rịa – Vũng Tàu
  • Sở Tài nguyên & Môi trường
  • UBND huyện Côn Đảo
  • Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo
  1. Kiên Giang
  • Sở Tài nguyên & Môi trường
  • UBND thành phố Rạch Giá
  • UBND huyện Phú Quốc
  • Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phú Quốc

  CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

  Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên WWF tại Việt Nam và tại CHLB