Dự án “Giảm rác nhựa” khảo sát tình trạng chất thải nhựa tại các sàn thương mại điện tử và người mua sắm trực tuyến

Khảo sát về chất thải nhựa bao bì từ các sàn thương mại điện tử tại Việt Nam Trong suốt 7 năm qua, thương mại điện tử Việt Nam đã luôn giữ được tốc độ tăng trưởng từ 16-30%, tuy nhiên nhiều chuyên gia vẫn đưa ra dự đoán rằng mức tăng trưởng thương mại điện tử của Việt...

Hội thảo “Đề xuất giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm và lộ trình thực hiện đối với ngành nhựa trong kế hoạch hành động quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn”

Ngày 22/12/2023, tại Hà Nội, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường phối hợp với Ban Quản lý Dự án “Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương Việt Nam” do Cục Biển và Hải đảo Việt Nam làm Chủ Dự án và Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam tổ chức...

Hội thảo tham vấn Thúc đẩy giải pháp thay thế sản phẩm nhựa dùng một lần tại Việt Nam

Ngày 19/12/2023, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Dự án “Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam”, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường phối hợp với các đối tác tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy giải pháp thay thế sản phẩm nhựa dùng một lần tại Việt Nam”...

Phối hợp triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án Việt Nam chủ động chuẩn bị và tham gia xây dựng thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa đại dương

Ngày 16 tháng 8 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1407/QĐ-TTG về việc phê duyệt đề án Việt Nam chủ động chuẩn bị và tham gia xây dựng thoả thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa đại dương trong đó giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với...