Nghiên cứu “Đánh giá cơ chế Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất đối với chất thải bao bì tại Việt Nam”

Nghiên cứu “Đánh giá cơ chế Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất đối với chất thải bao bì tại Việt Nam”

Nghiên cứu đánh giá cơ chế Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất – EPR đối với chất thải bao bì tại Việt Nam đã được WWF triển khai từ Quý 1 năm 2020. Bốn kết quả dự kiến chủ yếu của nghiên cứu bao gồm: Hiện trạng hệ thống quản lý chất thải và thị trường tái chế...
Truyền thông nâng  cao nhận thức và thay đổi hành vi của công chúng về các vấn đề ô nhiễm nhựa

Truyền thông nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của công chúng về các vấn đề ô nhiễm nhựa

Trong khuôn khổ Dự án “Giảm thiểu Rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam”, WWF-Việt Nam đã triển khai thông điệp giảm rác thải nhựa trong chiến dịch “Giờ Trái Đất” thông qua các thông điệp truyền thông trên mạng xã hội (tiếp cận hơn 2,6 triệu người) và một...
Khảo sát nhanh về việc sử dụng nhựa 1 lần của các doanh  nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống

Khảo sát nhanh về việc sử dụng nhựa 1 lần của các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống

Một khảo sát nhanh đối với người tiêu dùng và các cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩmtại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã được thực hiện vào tháng 5 năm 2020. Hoạt động này đã thu được những kết quả khả quan ban đầu, là tiền đề về thông tin, dữ liệu và kinh nghiệm...
Nhựa đã xâm lấn đến những vùng biển xa nhất

Nhựa đã xâm lấn đến những vùng biển xa nhất

Bản đồ tương tác thế giới cho thấy ô nhiễm nhựa trong các đại dương. (Nguồn: WWF-Việt Nam) Ô nhiễm rác thải nhựa đại dương là một trong những vấn đề môi trường lớn nhất hiện nay. Hôm nay, WWF – Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên – đã ra mắt một bản đồ...
Ra mắt trang web thông tin Dự án

Ra mắt trang web thông tin Dự án

Tháng 11/2020, các đối tác tham gia dự án “Giảm thiểu Rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam” đã ra mắt trang web thông tin Dự án tại địa chỉ: https://GiamRacNhua.vn. Trang web do Trung tâm Truyền thông Tài nguyên & Môi trường và WWF-Việt Nam đồng triển...