HỘI NGHỊ GÓP Ý PHƯƠNG ÁN PHÂN LOẠI, THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT TẠI THÀNH PHỐ TUY HÒA

Ngày 10/5/2024 tại Thành phố Tuy Hòa, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND thành phố Tuy Hòa, Dự án Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương (Thông qua Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam) tổ chức Hội nghị góp ý Phương án phân loại,...

TẬP HUẤN VỀ GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG, GIẢM RÁC THẢI NHỰA ĐẠI DƯƠNG

Trong khuôn khổ Dự án “Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam”, Ngày 4-5/6/2024, tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam) phối hợp với Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế tổ chức khóa tập huấn...

THỬ THÁCH LƯU DẤU TAY XANH Ở CÔN ĐẢO

Nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức, khuyến khích khách du lịch về thông điệp thực hành giảm nhựa sử dụng 1 lần, không dâng cúng/ đốt hàng mã khi đến viếng tại các điểm, khu di tích lịch sử, điểm tham quan, góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ chất lượng không khí trên...

HỘI NGHỊ GÓP Ý PHƯƠNG ÁN PHÂN LOẠI, THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI SINH TẠI THÀNH PHỐ TUY HÒA HOẠT

Ngày 10/5/2024 tại Thành phố Tuy Hòa, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND thành phố Tuy Hòa, Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam) tổ chức Hội nghị góp ý Phương án phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt. Tham...