15 nguyên tắc cơ sở thiết lập Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất đối với chất thải bao bì

15 nguyên tắc cơ sở thiết lập Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất đối với chất thải bao bì

Từ khi khái niệm về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) xuất hiện lần đầu tiên vào cuối những năm 1980, hàng loạt cơ chế EPR đã được xây dựng ở nhiều quốc gia. Nghiên cứu của OECD vào năm 2013 đã chỉ ra rằng hơn 400 cơ chế EPR đã hoạt động trên toàn thế giới,...
Phê duyệt kế hoạch hành động quản lý rác thải nhựa đại dương ngành thủy sản, giai đoạn 2020-2030

Phê duyệt kế hoạch hành động quản lý rác thải nhựa đại dương ngành thủy sản, giai đoạn 2020-2030

Ngày 5 tháng 2 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ký quyết định số 687/QĐ-BNN-TCTS về việc phê duyệt kế hoạch hành động quản lý rác thải nhựa đại dương ngành thủy sản giai đoạn 2020-2030. Kế hoạch hành động quản lý rác thải nhựa đại dương...