Thanh Khê ( Đà Nẵng) thí điểm mô hình ‘Trường học không rác thải nhựa’ tại 6 trường học

Phong trào xây dựng “Trường học xanh nói không với rác nhựa” đã lan tỏa rộng rãi và mang lại những hiệu quả thiết thực, góp phần giáo dục ý thức bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường sống cho học sinh quận Thanh Khê (Đà Nẵng). Học sinh là thế hệ tương lai làm chủ đất...
RẠCH GIÁ ĐẨY MẠNH MÔ HÌNH PHÂN LOẠI VÀ XỬ LÝ RÁC HỮU CƠ BẰNG MEN VI SINH BẢN ĐỊA (IMO)

RẠCH GIÁ ĐẨY MẠNH MÔ HÌNH PHÂN LOẠI VÀ XỬ LÝ RÁC HỮU CƠ BẰNG MEN VI SINH BẢN ĐỊA (IMO)

Kết hợp cùng Dự án, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Thành phố Rạch Giá triển khai tổ chức các lớp tập huấn kiến thức, hướng dẫn phân loại và xử lý rác thải hữu cơ bằng chế phẩm vi sinh IMO.  TP Rạch Giá là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội của tỉnh Kiên...
Phân loại rác thải tại nguồn: Những kết quả đáng ghi nhận ở thành phố Tuy Hòa

Phân loại rác thải tại nguồn: Những kết quả đáng ghi nhận ở thành phố Tuy Hòa

Nhận thấy lợi ích của việc phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn, nhiều địa phương, đơn vị và người dân trên địa bàn Phú Yên đã thu gom, xử lý rác thải có thể phân hủy thành các loại phân bón hữu cơ sử dụng cho cây trồng. Điều này không chỉ mang lại lợi ích về...
Mô hình ‘Trường học giảm nhựa’ tại Phú Quốc có gì đặc biệt ?

Mô hình ‘Trường học giảm nhựa’ tại Phú Quốc có gì đặc biệt ?

Từ 2/12/2022 đến nay, huyện đảo Phú Quốc đã kết hợp cùng Dự án triển khai mô hình “ Trường học giảm rác thải nhựa” với những bước tiến trông thấy. Đây là nỗ lực chính quyền địa phương, Dự án, nhằm góp phần cải thiện tình trạng ô nhiễm trên đảo, hình thành nhân cách, ý...