Một số hoạt động giảm thiểu rác thải nhựa trong đoàn viên thanh niên của Bộ TN&MT

Thời gian qua, nhiều chương trình lớn về bảo vệ môi trường với các hoạt động thiết thực và có ý nghĩa đang được tuổi trẻ cả nước hưởng ứng mạnh mẽ. Đặc biệt, bằng những hành động cụ thể, những mô hình thiết thực, đoàn viên, thanh niên đã và đang chứng tỏ là lực lượng...

Thanh niên Việt Nam cam kết chống rác thải nhựa

Tại Diễn đàn “Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương: Trách nhiệm và hành động của thanh niên” được Đoàn Thanh niên Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam), Cục Biển và Hải đảo Việt Nam tổ chức tại Hà...

Diễn đàn “Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương: Trách nhiệm và hành động của thanh niên”

Ngày 28.2, tại Hà Nội diễn ra diễn đàn “Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương: Trách nhiệm và hành động của thanh niên” do Đoàn Thanh niên Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) phối hợp cùng Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên WWF tại Việt Nam, Cục Biển và Hải đảo Việt...

Hội nghị thường niên Dự án Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam

Sáng 16/12, tại TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam phối hợp Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam (WWF – Việt Nam) tổ chức Hội nghị thường niên Dự án Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam. Tới dự có ông Nguyễn Đức Toàn,...