Bình Định: Quản lý chất thải rắn và nhựa, hướng đến giảm thiểu ô nhiễm nhựa đại dương

Bình Định: Quản lý chất thải rắn và nhựa, hướng đến giảm thiểu ô nhiễm nhựa đại dương

(TN&MT) – Sáng 15/7, tại thành phố Quy Nhơn, UBND tỉnh Bình Định và Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP Việt Nam) tổ chức Hội thảo Các giải pháp tổng hợp nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất thải rắn và nhựa tại Bình Định, hướng đến...