Phụ nữ Mai Sơn lan tỏa phong trào chống rác thải nhựa

Phụ nữ Mai Sơn lan tỏa phong trào chống rác thải nhựa

(TN&MT) – Thực hiện chủ trương của Huyện ủy Mai Sơn, tỉnh Sơn La về Chung tay phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt ngay tại hộ gia đình, từ đầu năm tới nay, Hội liên hiệp phụ nữ huyện Mai Sơn đã tích cực xây dựng kế hoạch, tổ chức ra mắt Mô hình...