Bình Định: Thu gom, phân loại chất thải nhựa tại nguồn trong khai thác thủy sản

Bình Định: Thu gom, phân loại chất thải nhựa tại nguồn trong khai thác thủy sản

Vừa qua, tại Cảng cá Quy Nhơn, Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản đã phối hợp với Chi cục Thủy sản và Ban Quản lý Cảng cá Bình Định tổ chức Hội thảo phân loại, hạn chế sử dụng và thu gom rác thải nhựa tại các tàu cá. Tham gia Hội thảo có 20 tàu cá được lựa chọn để...