Huyện A Lưới: tiếp tục nâng cao kiến thức về môi trường, giảm thiểu ô nhiễm nhựa từ các mô hình cơ sở

Huyện A Lưới: tiếp tục nâng cao kiến thức về môi trường, giảm thiểu ô nhiễm nhựa từ các mô hình cơ sở

(TNMT) Trong khuôn khổ của Dự Án “Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam”, trong thời gian qua, trên địa bàn huyện A Lưới – tỉnh Thừa Thiên Huế đã đẩy mạnh triển khai thực hiện các chương trình tập huấn tại cơ sở. Cùng với đó là các hoạt động tình...