Phụ nữ Mai Sơn lan tỏa phong trào chống rác thải nhựa

Phụ nữ Mai Sơn lan tỏa phong trào chống rác thải nhựa

(TN&MT) – Thực hiện chủ trương của Huyện ủy Mai Sơn, tỉnh Sơn La về Chung tay phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt ngay tại hộ gia đình, từ đầu năm tới nay, Hội liên hiệp phụ nữ huyện Mai Sơn đã tích cực xây dựng kế hoạch, tổ chức ra mắt Mô hình...
Mai Sơn (Sơn La): Nâng cao tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải

Mai Sơn (Sơn La): Nâng cao tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải

(TN&MT) – Hiện nay, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La có 10 xã, thị trấn đã triển khai thu gom rác thải sinh hoạt, vận chuyển đến bãi chôn lấp rác thải tập trung để xử lý. Tỷ lệ chất thải rắn khu vực nông thôn được thu gom đạt trên 76%; tỷ lệ chất thải rắn đô thị...