CÔN ĐẢO HƯỚNG ĐẾN MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC KHÔNG RÁC THẢI NHỰA

Giáo dục học sinh ý thức bảo vệ môi trường, các trường học tại Côn Đảo có nhiều hoạt động thiết thực như: cuộc thi hùng biện xanh, thu gom rác thải nhựa, xây dựng mô hình trường học không rác thải nhựa… để xây dựng lối sống xanh bền vững. Hình ảnh 4 thùng rác...
CÔN ĐẢO – TRUYỀN THÔNG GÓP PHẦN ĐẨY LÙI RÁC NHỰA

CÔN ĐẢO – TRUYỀN THÔNG GÓP PHẦN ĐẨY LÙI RÁC NHỰA

Cùng với Phú Quốc và Cù Lao Chàm, Côn Đảo là một trong ba khu bảo tồn biển quan trọng được lựa chọn để triển khai Dự án “Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam”. Đến nay, tình trạng ô nhiễm nhựa ở Côn Đảo đã có những bước chuyển mình rõ rệt. Ngày 26/3/2022,...
CÔN ĐẢO HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU GIẢM 30% LƯỢNG RÁC THẢI NHỰA NĂM 2025

CÔN ĐẢO HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU GIẢM 30% LƯỢNG RÁC THẢI NHỰA NĂM 2025

Với đặc thù nằm giữa biển, Côn Đảo chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ rác nhựa đại dương, nhất là ở các khu rừng ngập mặn, các rạn san hô và các bãi đá. Lượng khách du lịch tăng nhanh chóng nên các bãi rác của huyện rơi vào tình trạng quá tải. Theo thống kê, chỉ tính...