TÂN AN (LONG AN) VIẾT TIẾP HÀNH TRÌNH PHÂN LOẠI RÁC THẢI NHỰA

Rác thải nhựa ngày càng tác động tiêu cực đến sức khỏe con người và môi trường sinh thái. Nhận thức được điều này, các cấp, các ngành tại thành phố Tân An (Tỉnh Long An) đã và đang nỗ lực để giảm thiểu ô nhiễm do rác thải nhựa. Tân An là một thành phố thuộc đồng bằng...
WWF-Việt Nam hợp tác Long An viết tiếp hành trình “Phân loại rác tại nguồn”

WWF-Việt Nam hợp tác Long An viết tiếp hành trình “Phân loại rác tại nguồn”

(KDPT) – Trong những năm qua, Long An đã có những bứt phá ngoạn mục về kinh tế – xã hội, song sự chuyển biến tích cực này đã kéo theo nhiều áp lực đối với môi trường. Trong đó, thu gom và xử lý rác thải rắn sinh hoạt trên địa bàn, đặc biệt là chất thải nhựa là vấn đề...
WWF-Việt Nam hợp tác Long An viết tiếp hành trình “Phân loại rác tại nguồn”

GIẢM RÁC THẢI BIỂN THÔNG QUA CẢI THIỆN QUẢN LÝ RÁC THẢI Ở KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, VIỆT NAM

GIẢM RÁC THẢI BIỂN THÔNG QUA CẢI THIỆN QUẢN LÝ RÁC THẢI Ở KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, VIỆT NAM – DỰ ÁN THÍ ĐIỂM THU GOM RIÊNG TẠI LONG AN 1. GIỚI THIỆU Trong những năm qua, rác thải đại dương, đặc biệt là rác thải nhựa, đã được xác định là một vấn đề môi...