Tham vấn Dự thảo số “0” hướng đến phiên đàm phán thứ Ba Thoả thuận Toàn cầu về Ô nhiễm Nhựa

Tháng 10 năm 2023 tại Đà Nẵng, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với WWF tổ chức Hội thảo tham vấn Dự thảo số “0” hướng đến phiên đàm phán thứ Ba Thoả thuận Toàn cầu về Ô nhiễm Nhựa  Các đại biểu tham dự Hội thảo đều cơ bản thống nhất với các nội dung của...